добряНСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  25 січня  2017 року                № 15-2/VII

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

«Про  сільський   бюджет  на 2017 рік»

           

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила : внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016р. № 14-2/VII «Про сільський бюджет на 2017рік», а саме

1. п. 1 викласти в новій редакції

1.1. Визначити на 2017 рік:

-доходи сільського бюджету у сумі 2 777,946 тис. грн., в т.ч. доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 2 683,146 тис.грн. та спеціального фонду у сумі 94,80 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 161,138 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 054,338 тис.грн. та спеціального фонду 106,800 тис.грн., в т.ч. бюджет розвитку 12,00 тис.грн.,

-дефіцит сільського бюджету в сумі 383,192 тис.грн.,

а саме: загального фонду у сумі 371,192 тис.грн.. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року згідно з додатком 2 до цього рішення; спеціального фонду –  12,00 тис.грн., в т.ч. бюджет розвитку 12,00 тис.грн.,

-профіцит загального фонду в сумі 12,00 тис.грн. згідно з додатком 2

до цього рішення, напрямком використання якого визначити передачу коштів вільного залишку загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку.

1.2. п.2 викласти в новій редакції, а саме :

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік в т.ч. по загальному фонду -3 054,338 тис.грн. та спеціальному фондах в сумі 106,800 тис.грн..

1.3. п.4 викласти в новій редакції:

Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 127,192 тис.грн, а саме:

-трансферти , що передаються з сільського бюджету в сумі 127,192 тис.грн.;

-трансферти з районного бюджету в сумі 167,633 тис.грн. згідно з

додатком 4 до цього рішення.

1.4. Пункт 5 викласти в новій редакції:

- затвердити в складі видатків сільського бюджету перелік об’єктів, що

будуть фінансуватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

2.Додатки № 2,3,4,5,6 викласти у новій редакції.

3. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

                                                                                                                                                                                              

добряНСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  21 квітня  2017 року                № 18-1/VII

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

«Про  сільський   бюджет  на 2017 рік»

           

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила : внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016р. № 14-2/VII «Про сільський бюджет на 2017рік», а саме

1. п. 1 викласти в новій редакції

1.1. Визначити на 2017 рік:

-доходи сільського бюджету у сумі 2 777,946 тис. грн., в т.ч. доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 2 683,146 тис.грн. та спеціального фонду у сумі 94,80 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 385,475 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 273,675 тис.грн. та спеціального фонду 111,80 тис.грн., в т.ч. бюджет розвитку 12,00 тис.грн.,

-дефіцит сільського бюджету в сумі 607,529 тис.грн.,

а саме: загального фонду у сумі 590,529 тис.грн.. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року згідно з додатком 2 до цього рішення; спеціального фонду –17,00 тис.грн., в т.ч. бюджет розвитку 12,00 тис.грн.,

-профіцит загального фонду в сумі 12,000 тис.грн. згідно з додатком 2

до цього рішення, напрямком використання якого визначити передачу коштів вільного залишку загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку.

1.2. п.2 викласти в новій редакції, а саме :

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік в т.ч. по загальному фонду -3 273,675 тис.грн. та спеціальному фондах в сумі 111,80 тис.грн..

1.3. п.4 викласти в новій редакції:

Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 127,192 тис.грн, а саме:

-трансферти , що передаються з сільського бюджету в сумі 291,529 тис.грн.;

-трансферти з районного бюджету в сумі 167,633 тис.грн. згідно з

додатком 4 до цього рішення.

1.4. Пункт 5 викласти в новій редакції:

- затвердити в складі видатків сільського бюджету перелік об’єктів, що

будуть фінансуватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

2.Додатки № 2,3,4,6 викласти у новій редакції.

3. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

                                                                                                                   

добряНСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  14 липня  2017 року                                                                № 20-2/VII

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 23.12.2016 №14-2/VII

«Про  сільський   бюджет  на 2017 рік»

 

        Відповідно до статті 72, 78 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016р. № 14-2/VII «Про сільський бюджет на 2017рік» (зі змінами), а саме

1.1. П. 1 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2017 рік:

-доходи сільського бюджету у сумі 2 894, 918 тис. грн., в т.ч. доходи загального фонду  в сумі 2 800,118 тис.грн. та спеціального фонду у сумі 94,80 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 790,168 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду  3 641,278 тис.грн. та спеціального фонду 148,890 тис.грн., в т.ч. бюджет розвитку 18,00 тис.грн.,

- профіцит сільського бюджету загального фонду в сумі 18,000 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)згідно з додатком 2  цього рішення;

-дефіцит сільського бюджету в сумі 895,250 тис.грн.,

а саме: загального фонду у сумі 841,160 тис.грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року та спеціального фонду –54,090 тис.грн., в т.ч. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку) 18,000 тис.грн., згідно з додатком 2 цього рішення».

1.2. П.2 викласти в новій редакції, а саме :

« 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами, у т.ч. по загальному фонду – 3641,278 тис.грн. та спеціальному фонду в сумі 148,890 тис.грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

1.3. п.6 викласти в новій редакції:

« 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм в сумі 1053,049 грн згідно з додатком 6 цього рішення»

2.Додатки № 1,2,3,6 викласти у новій редакції (додаються).

3.Додатки №1-6 є невід’ємними частинами до рішення.

                   Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

                                                                                                                   

добряНСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

від  06 вересня  2017 року                №  22-1 /VII

 

Про внесення змін

до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 14-2/VII

«Про  сільський   бюджет  на 2017 рік»

 

        Відповідно до ст.. 72,78 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016р. № 14-2/VII «Про сільський бюджет на 2017рік» (із змінами), а саме

1.1. П. 1 викласти в новій редакції

«1. Визначити на 2017 рік:

-доходи сільського бюджету у сумі 2 898,769 тис. грн., в т.ч. доходи загального фонду сільського бюджету в сумі 2 803,969 тис.грн. та спеціального фонду у сумі 94,800 тис.грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 794,019 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 645,129 тис.грн. та спеціального фонду 148,890 тис.грн., у т.ч. бюджет розвитку 18,00 тис.грн.,

- профіцит сільського бюджету загального фонду в сумі 18,000 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку згідно з додатком 2 до цього рішення;

-дефіцит сільського бюджету в сумі 895,250 тис.грн.,

а саме: загального фонду у сумі 841,160 тис.грн. за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2017 року; спеціального фонду –54,090 тис.грн., у т.ч. (бюджет розвитку) 18,00 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.2. П.2 викласти в новій редакції, а саме :

« 2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами, у т.ч. по загальному фонду - 3 645,129 тис.грн. та спеціальному фонду в сумі 148,890 тис.грн.»

2.Додатки № 1,2,3 викласти у новій редакції (додаються).

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

                                                                                                                   

добряНСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

Рішення

 

 

від  04 жовтня  2017 року                №  23-  /VII

 

Про надання одноразової

матеріальної допомоги

учасникам АТО

до Дня Українського козацтва

 

Розглянувши заяви жителів с. Добра Дядьори Олександра Віталійовича, Столярчука Сергія Петровича, Павлішіна Віталія Олександровича, Безшийка Дмитра Миколайовича, Заболотного Руслана Віталійовича, Савочки Олега Антоновича, Пряжнікова Олександра Сергійовича та згідно п.25 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Добрянська сільська рада вирішила:

1.Надати одноразову матеріальну допомогу з сільського бюджету в сумі 7 000 гривень ( по одній тисячі гривень кожному) до Дня Українського козацтва (14 жовтня) жителям нашого села:

  • Дядьорі Олександру Віталійовичу;
  • Столярчуку Сергію Петровичу;
  • Павлішіну Віталію Олександровичу;
  • Безшийко Дмитру Миколайовичу
  • Заболотному Руслану Віталійовичу
  • Савочці Олегу Антоновичу;
  • Пряжнікову Олександру Сергійовичу.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної фінансової комісії Бойко Л.М.

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

                                                                                                                   

добряНСЬКА    СІЛЬСЬКА    рада

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ Черкаської  області

 

Рішення

 

від  22 червня  2018 року                                                         №  29-1 /VII

 

Про внесення змін

до рішення сільської  ради від 24.12.2017  № 25-2/VII

«Про  сільський   бюджет  на 2018 рік»

 

        Відповідно до ст. 72,78 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада вирішила :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.2017 р. № 25-2/VII «Про сільський бюджет на 2018 рік», а саме

1.1. П. 1 викласти в новій редакції

«1. Визначити на 2018 рік:

-доходи сільського бюджету у сумі 2 884,377 тис. грн, в т.ч. доходи загального фонду сільського бюджету в сумі  2 841,977 тис.грн та спеціального фонду у сумі 42,400 тис.грн згідно з додатком 1 цього рішення.

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 252,535 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 090,278 тис.грн та спеціального фонду 162,257 тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку 119,857 тис.грн;

- профіцит сільського бюджету загального фонду в сумі                 119,857 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)згідно з додатком 2  цього рішення;

-дефіцит сільського бюджету в сумі 368,158 тис.грн,

а саме: загального фонду у сумі 248,301 тис.грн за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2018 року та спеціального фонду 119,857 тис.грн за рахунок передачі коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.2. П.2 викласти в новій редакції, а саме :

«2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами по загальному фонду – 3 090,278 тис.грн та спеціальному фонду в сумі 162,257 тис.грн» згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.3. П.4 викласти в новій редакції:

«4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти загального фонду в сумі 176,424 тис.грн та спеціального фонду в сумі 25,312 тис.грн згідно з додатком 4 до цього рішення».

1.4. П.5 викласти в новій редакції:

«5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету перелік об’єктів, що

будуть фінансуватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. П.6 викласти в новій редакції:

« 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих ( регіональних) програм в сумі 791,715  тис. грн згідно з додатком 6 цього рішення».

2. Додатки № 2,3,4,5,6 викласти у новій редакції (додаються).

3. Додатки № 1-6 є невід’ємною частиною цього рішення.

 

Голова сільської ради                                      І.В.Баліцький