ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1

від 02.01.2020 року

Про затвердження графіків  відпусток

працівників бюджетних організацій

Добрянської сільської ради на2020 рік

 

Відповідно до статті10, 12  Закону України « Про відпустки»від15 листопада 1999 року№504/96-ВР, статті 79 Кодексу Законів про працю України, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року№2493-111 та Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток » від 27.04.1994 року№250, вважаю за необхідне:

 

1. Затвердити, погоджені з профспілковим комітетом, графіки відпусток працівників Добрянської сільської ради, Добрянського Будинку Культури, Красноставського сільського клубу, Добрянської бібліотеки № 1, ЗДО «Ромашка» (графіки додаються).

 

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на діловода сільської ради Кравчук Т.С.

 

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету:  Н.І. Колісник________________

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 2

від 02.01.2020 року

Про призначення відповідальних осіб

за ведення погосподарських книг

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті42ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Інструкції з ведення по господарського обліку сільських, селищних та міських радах затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 року № 95 і зареєстрованої в Мін’юсті України 11.05.2005 року за №487/10767 та з метою впорядкування і систематизації первинних даних щодо соціально-демографічних характеристик населення та його потенціалу в сфері сільського господарства, вважаю за необхідне:

 

1.Призначитивідповідальним за:

- ведення розділу І, ІІ, ІV, V по господарського обліку (форма1) – секретаря сільської ради Галич Марину Василівну;

- ведення розділу ІІІ по господарського обліку (форма1)– спеціаліста по земельним питанням сільської ради Колісник Ніна Іванівна.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

 

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 3

від 02.01.2020  року

Про покладання обов’язків з ведення

діловодства за розглядом звернень громадян

 

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 13.08.2002 року №700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», вважаю за необхідне:

1. Обов’язки з ведення діловодства за розглядом звернень громадян покласти на секретаря сільської ради Галич Марину Василівну.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

 

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4

від 02.01.2020 року

Про призначення відповідальної особи

за Трудовий архів при Добрянській

сільській раді на 2020 рік

 

Відповідно до пункту 9 частини третьої статті 50 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», вважаю за потрібне:

 1. Призначити відповідальною особою за Трудовий архів при Добрянській сільській раді на 2020 рік  діловода сільської ради – Кравчук Тетяну Степанівну
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5

від 02.01.2020 року

Про призначення відповідальної особи

за ведення кадрів по Добрянській

сільській раді у 2020 році

 

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Призначити відповідальною особою за ведення кадрів при Добрянській сільській раді на 2020 рік  діловода сільської ради – Кравчук Тетяну Степанівну
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 6

від 02.01.2020 року

Про призначення відповідальної особи

за ведення та оформлення документів на

одержання субсидій та пільг у  2020 році

             

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Призначити відповідальною особою за ведення та оформлення документів на одержання субсидій та пільг у  2020 році діловода сільської ради – Кравчук Тетяну Степанівну
 1.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

 

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 7

від 03.01.2020 року

Про призначення відповідальної особи

за ведення військового обліку військовозобов’язаних,

допризовників та призовників  у  2020 році

 

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Призначити відповідальною особою за ведення військового обліку військовозобов’язаних, допризовників та призовників  у  2020 році  секретаря  сільської ради – Галич Марину Василівну.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 8

від 15.01.2020 року

Про затвердження паспортів бюджетних

програм місцевого бюджету на 2020 рік

 

         Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10.09.2017 №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2018 №1406/32858, рішення сільської ради від 21.12.2019 №46-2/VII «Про сільський бюджет Добрянської сільської ради Маньківського району на 2020 рік» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

 1.  Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету Добрянської сільської ради на 2020 рік, що додаються, а саме:

 

 1. КПКВК 0110150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад) – в сумі 1139851 гривень;
 2. КПКВК 0111010 (Надання дошкільної освіти) –  в сумі 1010020 гривень;
 3. КПКВК 0113033 (Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян)  - в сумі 24000 гривень;
 4. КПКВК 0113210 (Організація та проведення громадських робіт) – в сумі 63044 гривень;

1.5. КПКВК 0113242 – (Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення) – в сумі 50 000 гривень;

1.6. КПКВК 0114030 (Забезпечення діяльності бібліотек) – в сумі 126438 гривень;

1.7. КПКВК 0114060 (Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів) – 400031 гривень;

1.8. КПКВК 0116030 (Організація благоустрою населених пунктів) – в сумі –  294778  гривень;

1.9. КПКВК 0117461 (Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету) - в сумі- 100 000 гривень;

1.10. КПКВК 0117691 (Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади) – в сумі – 3135 гривень;

1.11. КПКВК 0118311 (Охорона та раціональне використання природних ресурсів) – в сумі – 34395 гривень;

1.12. КПКВК 0119770 (Інші субвенції з місцевого бюджету) – в сумі – 50000 гривень.

 

 1. Контроль за виконанням бюджетних програм покласти на головного бухгалтера сільської ради Бодаша М.М.

 

Сільський голова                                            Іван БАЛІЦЬКИЙ

          

      ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 9

від 15.01.2020 року

Про визначення переліку об’єктів та виду

суспільно-корисних робіт для порушників

на яких накладено адміністративне

стягнення у вигляді громадських робіт

 

      Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» та згідно отриманого запиту з Маньківського районного сектору з питань пробації за № 34/11/2-20  від  02.01.2020 року.

 1. Визнати перелік об’єктів та види суспільно-корисних робіт на 2020 рік, де засуджені та порушники піддані адміністративному стягненні будуть відбувати покарання, а саме:
 • прибудинкова територія сільської ради (благоустрій території);
 • прибудинкова територія Будинку культури та Красноставського сільського клубу (благоустрій території; розчищення від снігу, обрізання гілок дерев, згрібання листя, викошування трави, посадка дерев, кущів, квітів);
 • територія кладовищ с.Добра, с.Красноставка (розчищення від снігу, вирубка кущів, обрізання гілок дерев, згрібання листя, викошування трави, поточний ремонт каплиць, огорожі);
 • упорядкування території Братських могил та обеліску слави;
 • упорядкування доріг вулиць села, очищення ліній електромереж від гілля, кущів;
 • упорядкування території в’їзду в село, розчищення лісосмуг;
 • прибудинкова територія ФАПів (благоустрій території, порізка дрів)
 1. Відповідальною особою, яка буде здійснювати нагляд за особами, яким судом призначено адміністративне стягнення у виді громадських робіт призначити Баліцького Івана Вікторовича – сільського голову.

Сільський голова                                     І.В. Баліцький

 

Перелік об’єктів

та види суспільно-корисних робіт

на 2020 рік

для порушників на яких накладено адміністративне

стягнення у вигляді громадських робіт:

 

 • прибудинкова територія сільської ради (благоустрій території);
 • прибудинкова територія Будинку культури та Красноставського сільського клубу (благоустрій території; розчищення від снігу, обрізання гілок дерев, згрібання листя, викошування трави, посадка дерев, кущів, квітів);
 • територія кладовищ с.Добра, с.Красноставка (розчищення від снігу, вирубка кущів, обрізання гілок дерев, згрібання листя, викошування трави, поточний ремонт каплиць, огорожі);
 • упорядкування території Братських могил та обеліску слави;
 • упорядкування доріг вулиць села, очищення ліній електромереж від гілля, кущів;
 • упорядкування території в’їзду в село, розчищення лісосмуг;
 • прибудинкова територія ФАПів (благоустрій території, порізка дрів)

 

Сільський голова                           І.В. Баліцький

 

Погоджено :  начальник Маньківського  РС

 з питань пробації

майор  внутрішньої служби_______________ А.О.Шевченко

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 10

від 15.01.2020  року

Про визначення переліку об’єктів та види

суспільно - корисливих  робіт для засуджених

до громадських робіт

 

          Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» та згідно отриманого запиту з Маньківського районного сектору з питань пробації за № 34/11/1-20  від  02.01.2019 року.

Визначити перелік об’єктів та види суспільно-корисних робіт, де засуджені до громадських робіт будуть працювати, а саме:

 • Приміщення сільської ради - ремонтні роботи та прибирання
 • Приміщення Добрянської загальноосвітньої школи - ремонтні роботи та прибирання
 • Територія сільської ради – прибирання
 • Територія Добрянської загальноосвітньої школи  - прибирання
 • Прибудинкові території  Будинок культури та Красноставського сільського клубу  -  ремонтні роботи та прибирання
 • Сільські кладовища - прибирання
 • Паркова зона, придорожні смуги, землі загального користування - прибирання
 • Приміщення дошкільної установи – ремонт та прибирання
 • Прибудинкова територія ФАПів (благоустрій території, порізка дрів).

 

 1. Відповідальною особою, яка буде здійснювати нагляд за особами, яких засуджено до громадських робіт призначити Баліцького Івана Вікторовича – сільського голову.

                   Сільський голова                                           І.В. Баліцький

 

 

Перелік об’єктів

та види суспільно-корисних робіт

на 2020 рік

для засуджених до громадських робіт:

 

 1. Приміщення сільської ради - ремонтні роботи та прибирання
 2. Приміщення Добрянської загальноосвітньої школи - ремонтні роботи та прибирання
 3. Територія сільської ради – прибирання
 4. Територія Добрянської загальноосвітньої школи  - прибирання
 5. Прибудинкові території  Будинок культури та Красноставського сільського клубу  -  ремонтні роботи та прибирання
 6. Сільські кладовища - прибирання
 7. Паркова зона, придорожні смуги, землі загального користування - прибирання
 8. Приміщення дошкільної установи – ремонт та прибирання
 9. Прибудинкова територія ФАПів (благоустрій території, порізка дрів).

 

Сільський голова                           І.В. Баліцький

 

 

Погоджено :  начальник Маньківського  РС

 з питань пробації

майор  внутрішньої служби_______________ А.О.Шевченко

 

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 11

від 15.01.2020  року

Про визначення на 2020 рік переліку об’єктів та види

суспільно корисних робіт для порушників

на яких накладено адміністративне стягнення

у виді суспільно корисних робіт

 

         Відповідно до  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» та ч.2 ст. 325-1 ст. 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення  та  згідно отриманого запиту з Маньківського районного сектору з питань пробації за № 34/11/2-20  від  02.01.2020 року.

1.Визначити перелік об’єктів та види суспільно-корисних робіт, де засуджені до громадських робіт будуть працювати, а саме:

 • Приміщення сільської ради - ремонтні роботи та прибирання
 • Приміщення Добрянської загальноосвітньої школи - ремонтні роботи та прибирання
 • Територія сільської ради – прибирання
 • Територія Добрянської загальноосвітньої школи  - прибирання
 • Прибудинкові території  Будинок культури та Красноставського сільського клубу  -  ремонтні роботи та прибирання
 • Сільські кладовища - прибирання
 • Паркова зона, придорожні смуги, землі загального користування - прибирання
 • Приміщення дошкільної установи – ремонт та прибирання
 • Прибудинкова територія ФАПів (благоустрій території, порізка дрів).

2.Відповідальна  особою  яка буде здійснювати  нагляд  за  особами, яким   судом  призначено   адміністративне  стягнення у виді суспільно корисних робіт    –  призначити Баліцького Івана Вікторовича – сільського голову.

               

Сільський голова                                           І.В. Баліцький

 

ПЕРЕЛІК

 

об’єктів та види суспільно корисних робіт для порушників на яких накладено адміністративне стягнення у виді суспільно корисних робіт

 

 • Приміщення сільської ради - ремонтні роботи та прибирання
 • Приміщення Добрянської загальноосвітньої школи - ремонтні роботи та прибирання
 • Територія сільської ради – прибирання
 • Територія Добрянської загальноосвітньої школи  - прибирання
 • Прибудинкові території  Будинок культури та Красноставського сільського клубу  -  ремонтні роботи та прибирання
 • Сільські кладовища - прибирання
 • Паркова зона, придорожні смуги, землі загального користування - прибирання
 • Приміщення дошкільної установи – ремонт та прибирання
 • Прибудинкова територія ФАПів (благоустрій території, порізка дрів).

 

Сільський голова                           І.В. Баліцький

 

Погоджено :  начальник Маньківського  РС

 з питань пробації

майор  внутрішньої служби_______________ А.О.Шевченко

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12

Від  27.01.2020  року

Про скликання чергової сесії

Добрянської сільської ради

 

Скликати чергову сесію № 47/VII сільської ради від 06.02.2020 р., на розгляд якої винести питання:

 

 1. Про звіт по виконанню бюджету за 2019 рік
 2. Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2020 рік.
 3. Різне.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 13

Від 14.02.2020 року

Про затвердження паспортів  бюджетних

програм та внесення змін до паспортів

бюджетних програм місцевого

бюджету на 2020 рік

 

         Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 10.09.2017 №1104/25881, наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2018 №1406/32858, рішення сільської ради від 06.02.2020 №47-2/VII «Про внесення змін до рішення сільської ради «Про сільський бюджет Добрянської сільської ради Маньківського району на 2020 рік»» з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

 1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Добрянської сільської ради на 2020 рік по КПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - в сумі 9500,00 гривень.
 2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету Добрянської сільської ради на 2020 рік, що додаються, а саме:

 

1.1. КПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» (передача із загального фонду сільського бюджету до спеціального фонду» – в сумі 26325 гривень;

1.2. КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – в сумі –                      40550 гривень.

 

 1. Контроль за виконанням бюджетних програм покласти на головного бухгалтера сільської ради Бодаша М.М.

 

Сільський голова                                            Іван БАЛІЦЬКИЙ

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14

Від 19.02.2020 року

Про проведення громадського обговорення

проекту рішення Добрянської сільської ради

«Про добровільне об’єднання територіальних громад»

 

        Беручи до уваги інформацію спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад, на підставі ч. 2 ст. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

 1. Винести на громадське обговорення питання підтримки проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад смт. Маньківка, селища Жолудькове Маньківської селищної ради, села Дзензелівка Дзензелівської сільської ради, села Добра Добрянської сільської ради, села Молодецьке Молодецької сільської ради, села Нестерівка Нестерівської сільської ради, села Паланочка Паланоцької сільської ради, села Подібна Подібнянської сільської ради, сіл Попівка, Філіція, селища зелений Гай Попівської сільської ради, села Поташ Потаської сільської ради, сіл Харківка, Мала Маньківка Харківської сільської ради у Маньківську селищну територіальну громаду з адміністративним центром у смт.Маньківка.
 2. Провести відповідно до Порядку проведення громадського обговорення з питань добровільного об’єднання територіальних громад, затвердженого рішенням Добрянської сільської ради № 43-4/VII від 06 листопада 2019 року громадські обговорення серед жителів села Добра – о 11.00  26 лютого 2020 року в приміщенні Добрянського  будинку культури.
 3. Після отримання протоколу громадських обговорень включити до порядку денного 48 сесії VII скликання Добрянської сільської ради питання про схвалення проекту рішення про добровільне об’єднання територіальних громад смт. Маньківка, селища Жолудькове Маньківської селищної ради, села Дзензелівка Дзензелівської сільської ради, села Добра Добрянської сільської ради, села Молодецьке Молодецької сільської ради, села Нестерівка Нестерівської сільської ради, села Паланочка Паланоцької сільської ради, села Подібна Подібнянської сільської ради, сіл Попівка, Філіція, селища зелений Гай Попівської сільської ради, села Поташ Потаської сільської ради, сіл Харківка, Мала Маньківка Харківської сільської ради у Маньківську селищну територіальну громаду з адміністративним центром у смт.Маньківка.
 4. Контроль  за  виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

 

 

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 15

Від  26.02.2020  року

Про скликання чергової сесії

Добрянської сільської ради

 

 

Скликати чергову сесію № 48/VII сільської ради від 05.03.2020 р., на розгляд якої винести питання:

 

 

 1. Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2020 рік.
 2. Про схвалення проекту рішення Добрянської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
 3. Різне.

 

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 18

Від 12.03.2020 року

Про заборону проведення масових заходів

в Добрянському будинку культури,

Красноставському сільському клубі

та у Добрянській бібліотеці

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19», керуючись ст.. 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання росту захворюваності, загострення епідемічної ситуації, та недопущення поширення корона вірусу COVID – 19,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Заборонити у закладах Добрянського Будинку культури, Красноставському сільському клубі та Добрянській бібліотеці  проведення всіх культурних та спортивних заходів з 13 березня по 03 квітня 2020 року.
 2. Обмежити відвідування закладів Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки відвідувачами.
 3. Директору Добрянського БК – Гулі О.М. та завідувачу Красноставського  сільського клубу – Заболотньому В.С.:
 • призупинити роботу всіх гуртків  з 13 березня по 03 квітня 2020 року;
 • організувати роботу колективу щодо проведення різноманітних методичних та господарських заходів;
 • довести дане розпорядження до відома працівників Будинку культури та батьків.
 1. Завідувачу  Добрянської бібліотеки Смакоуз Т.Г.:
 • провести різноманітні методичні та господарські заходи;
 • довести дане розпорядження до відома відвідувачів.
 1. Оплату праці працівникам Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки з 13 березня по 03 квітня 2020 року проводити згідно табелю робочого часу та тарифікації.
 2. Керівникам закладів забезпечити проведення профілактичних та проти епідеміологічних заходів, цілодобовий нагляд за станом території, приміщень та комунікацій, економне використання енергоносіїв, збереження майна, дотримання правил протипожежної безпеки.
 3. Проводити широку роз’яснювальну роботу щодо профілактики заражень на гострі респіраторні інфекції серед працівників підпорядкованих закладів.
 4.  Секретарю, Галич М.В. дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

            Сільський голова                                            І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 19

Від  18.03.2020 року

 

Про завершення опалювального сезону

2019-2020  навчального року в

ЗДО «Ромашка»

 

                На виконання листа відділу освіти Маньківської РДА № 281/01-16 від 18.03.2020 р. та листа департаменту освіти від 18.03.2020 р.№ 02/11-04.1/738:

 1. Опалювальний сезон у закладі дошкільної освіти «Ромашка» вважати закінченим з 18 березня 2020 року.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на операторів котельні на твердому паливі Пряжнікова О.С. та Пряжнікову Н.Г.

 

Підстава: витяг з наказу № 14-од від 18.03.2020 р.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 20

Від  18.03.2020  року

Про закінчення опалювального

сезону 2019-2020 років

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання»,   у зв’язку зі сприятливими погодними умовами:

 

 1. Кочегару Добрянського будинку культури, Корнійчук Тетяні Олексіївні, закінчити  19 березня 2020 року опалювальний сезон в Добрянському будинку культури.
 1.  Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

               

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 21

Від  02.04.2020  року

 

Про продовження дії карантину

у закладі дошкільної освіти «Ромашка»

 

Відповідно до статті 6, пункту 2 ст. 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст., 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст.. 75, 76 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 39, 40 «Положення про єдину державну систему цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 1, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СOVID- 19» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 15, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 «Про затвердження Положення про штаб ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно - технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2015 за № 4726492, протоколу № 5 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 березня 2020 року, розпорядження Маньківської районної державної адміністрації керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня від 27.03.2020 р. № 3 «Про виконання заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації », наказу відділу освіти Маньківської РДА № 35-ос від 30 березня 2020 року :

 

 1. Продовжити дію карантину до 24 квітня 2020 року у закладі дошкільної освіти «Ромашка» с.Добра Маньківського району Черкаської області.
 1.  Контроль за виконання даного розпорядження покласти на Дзень Є.К.

 

Підстава: витяг з наказу № 15-од від 31 березня 2020 року

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 26

Від 24.04.2020 року

Про продовження дії карантину

у всіх закладах по с.Добра

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19», керуючись ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання росту захворюваності, загострення епідемічної ситуації, та недопущення поширення коронавірусу COVID – 19,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Заборонити у закладах Добрянського Будинку культури, Красноставському сільському клубі та Добрянській бібліотеці  проведення всіх культурних та спортивних заходів з 24 квітня по 11 травня 2020 року.
 2. Обмежити відвідування закладів Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки відвідувачами.
 3. Директору Добрянського БК – Гулі О.М. та завідувачу Красноставського  сільського клубу – Заболотньому В.С.:
 • призупинити роботу всіх гуртків  з 24 квітня по 11 травня 2020 року;
 • організувати роботу колективу щодо проведення різноманітних методичних та господарських заходів;
 • довести дане розпорядження до відома працівників Будинку культури та батьків.
 1. Завідувачу  Добрянської бібліотеки Смакоуз Т.Г.:
 • провести різноманітні методичні та господарські заходи;
 • довести дане розпорядження до відома відвідувачів.
 1. Оплату праці працівникам Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки з 24 квітня по 11 травня 2020 року проводити згідно табелю робочого часу та тарифікації.
 2. Керівникам закладів забезпечити проведення профілактичних та проти епідеміологічних заходів, цілодобовий нагляд за станом території, приміщень та комунікацій, економне використання енергоносіїв, збереження майна, дотримання правил протипожежної безпеки.
 3. Проводити широку роз’яснювальну роботу щодо профілактики заражень на гострі респіраторні інфекції серед працівників підпорядкованих закладів.
 4.  Секретарю, Галич М.В. дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

            Сільський голова                                            І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32

Від  13.05.2020 року

 

Про  створення тимчасових робочих місць

 

Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення,

 1. Створити до 14 травня 2020 року для виконання підсобних робіт пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 14 травня  до 29 травня 2020 року 1 тимчасове робоче місце за посадою «підсобний робітник».
 2. Відповідальним за створення робочих місць призначити Бодаша Миколу Миколайовича.
 3. Встановити для особи, яка приймається на створене тимчасове робоче місце за посадою «підсобний робітник» оплату праці згідно трудової угоди.  
 4. Бодаш Миколі Миколайовичу подати до 14 травня 2020 року до Маньківської районної філії Черкаського ОЦЗ звернення про потребу в працівниках для участі в роботах тимчасового характеру. 
 5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Сільський голова І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 34

Від 13.05.2020 року

Про продовження дії карантину

у всіх закладах по с.Добра

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19», керуючись ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання росту захворюваності, загострення епідемічної ситуації, та недопущення поширення коронавірусу COVID – 19,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Заборонити у закладах Добрянського Будинку культури, Красноставському сільському клубі та Добрянській бібліотеці  проведення всіх культурних та спортивних заходів з 12 по 22 травня 2020 року.
 2. Обмежити відвідування закладів Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки відвідувачами.
 3. Директору Добрянського БК – Гулі О.М. та завідувачу Красноставського  сільського клубу – Заболотньому В.С.:
 • призупинити роботу всіх гуртків  з 12 по 22 травня 2020 року;
 • організувати роботу колективу щодо проведення різноманітних методичних та господарських заходів;
 • довести дане розпорядження до відома працівників Будинку культури та батьків.
 1. Завідувачу  Добрянської бібліотеки Смакоуз Т.Г.:
 • провести різноманітні методичні та господарські заходи;
 • довести дане розпорядження до відома відвідувачів.
 1. Оплату праці працівникам Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки з 12 по 22 травня 2020 року проводити згідно табелю робочого часу та тарифікації.
 2. Керівникам закладів забезпечити проведення профілактичних та проти епідеміологічних заходів, цілодобовий нагляд за станом території, приміщень та комунікацій, економне використання енергоносіїв, збереження майна, дотримання правил протипожежної безпеки.
 3. Проводити широку роз’яснювальну роботу щодо профілактики заражень на гострі респіраторні інфекції серед працівників підпорядкованих закладів.
 4.  Секретарю, Галич М.В. дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

            Сільський голова                                            І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 35

Від  25.05.2020  року

Про скликання чергової сесії

Добрянської сільської ради

 

Скликати чергову сесію № 49/VII сільської ради від 05.06.2020 р., на розгляд якої винести питання:

 

1.Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2020 рік.

2. Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік

3.Різне.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 37

Від  29.05.2020 року

 

Про  створення тимчасових робочих місць

 

Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженим постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення,

1.Створити до 01 червня 2020 року для виконання підсобних робіт пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 01 по 30 червня 2020 року 1 тимчасове робоче місце за посадою «підсобний робітник».

 

2.Відповідальним за створення робочих місць призначити Бодаша Миколу Миколайовича.

 

3.Встановити для особи, яка приймається на створене тимчасове робоче місце за посадою «підсобний робітник» оплату праці згідно трудової угоди.  

 

4.Бодаш Миколі Миколайовичу подати до 01 червня 2020 року до Маньківської районної філії Черкаського ОЦЗ звернення про потребу в працівниках для участі в роботах тимчасового характеру. 

 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Сільський голова І.В. Баліцький

 

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 39

Від 19.06.2020 року

Про продовження дії карантину

у всіх закладах по с.Добра

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19» та рішення Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 «Про продовження дії адаптивного карантину до 31 липня 2020 року», керуючись ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання росту захворюваності, загострення епідемічної ситуації, та недопущення поширення коронавірусу COVID – 19,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Заборонити у закладах Добрянського Будинку культури, Красноставському сільському клубі та Добрянській бібліотеці  проведення всіх культурних та спортивних заходів з  22 червня по 31 липня   2020 року.
 2. Обмежити відвідування закладів Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки відвідувачами.
 3. Директору Добрянського БК – Гулі О.М. та завідувачу Красноставського  сільського клубу – Заболотньому В.С.:
 • призупинити роботу всіх гуртків  з 22 червня по 31 липня  2020 року;
 • організувати роботу колективу щодо проведення різноманітних методичних та господарських заходів;
 • довести дане розпорядження до відома працівників Будинку культури та батьків.
 1. Завідувачу  Добрянської бібліотеки Смакоуз Т.Г.:
 • провести різноманітні методичні та господарські заходи;
 • довести дане розпорядження до відома відвідувачів.
 1. Оплату праці працівникам Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки з 22 червня  по 31 липня 2020 року  проводити згідно табелю робочого часу та тарифікації.
 2. Керівникам закладів забезпечити проведення профілактичних та проти епідеміологічних заходів, цілодобовий нагляд за станом території, приміщень та комунікацій, економне використання енергоносіїв, збереження майна, дотримання правил протипожежної безпеки.
 3. Проводити широку роз’яснювальну роботу щодо профілактики заражень на гострі респіраторні інфекції серед працівників підпорядкованих закладів.
 4.  Секретарю, Галич М.В. дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

            Сільський голова                                            І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 42

Від  31.07.2020  року

Про скликання чергової сесії

Добрянської сільської ради

 

 

Скликати чергову сесію № 50/VII сільської ради від 12.08.2020 р., на 14.30, на розгляд якої винести питання:

 

 

1. Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2020 року.

2. Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2020 рік.

3.Різне.

 

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 44

Від 03.08.2020 року

Про продовження дії карантину

у всіх закладах по с.Добра

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID - 19» та рішення Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 «Про продовження дії адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року», керуючись ст.. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою запобігання росту захворюваності, загострення епідемічної ситуації, та недопущення поширення коронавірусу COVID – 19,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Заборонити у закладах Добрянського Будинку культури, Красноставському сільському клубі та Добрянській бібліотеці  проведення всіх культурних та спортивних заходів з  01 по 31 серпня    2020 року.
 2. Обмежити відвідування закладів Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки відвідувачами.
 3. Директору Добрянського БК – Гулі О.М. та завідувачу Красноставського  сільського клубу – Заболотньому В.С.:
 • призупинити роботу всіх гуртків  з 01 по 31 серпня  2020 року;
 • організувати роботу колективу щодо проведення різноманітних методичних та господарських заходів;
 • довести дане розпорядження до відома працівників Будинку культури та батьків.
 1. Завідувачу  Добрянської бібліотеки Смакоуз Т.Г.:
 • провести різноманітні методичні та господарські заходи;
 • довести дане розпорядження до відома відвідувачів.
 1. Оплату праці працівникам Будинку культури, Красноставського сільського клубу та Добрянської бібліотеки з 01 по 31 серпня 2020 року  проводити згідно табелю робочого часу та тарифікації.
 2. Керівникам закладів забезпечити проведення профілактичних та проти епідеміологічних заходів, цілодобовий нагляд за станом території, приміщень та комунікацій, економне використання енергоносіїв, збереження майна, дотримання правил протипожежної безпеки.
 3. Проводити широку роз’яснювальну роботу щодо профілактики заражень на гострі респіраторні інфекції серед працівників підпорядкованих закладів.
 4.  Секретарю, Галич М.В. дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті сільської ради.
 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

            Сільський голова                                            І.В. Баліцький

 

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

              МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 45

Від  13.08.2020 року

 

Про проведення обліку тварин

на території с.Добра

 

                Відповідно до п. 20 ч.3 ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Мельник Ользі Яківні, кур’єру Добрянської сільської ради, провести негайний облік та реєстрацію собак, котів та інших тварин на території Добрянської сільської ради

 

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

         МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 47

Від  04.09.2020  року

Про скликання позачергової сесії

Добрянської сільської ради

 

 

Скликати позачергову сесію № 51/VII сільської ради від 08.09.2020 р., на 15.00, на розгляд якої винести питання:

1. Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2020 рік.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький