ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1

від 03.01.2017 року

Про затвердження інструкції з діловодства

Добрянської сільської ради

 

 

Відповідно  п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1242 «Про затвердження типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Ради Міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади», рішення Добрянської сільської ради № 3-14/VII «Про регламент сільської ради»

 1. Затвердити інструкції з діловодства Добрянської сільської ради (додається).
 2. Всім працівникам Добрянської сільської ради неухильно дотримуватись вимог інструкції з діловодства, затвердженої цим розпорядженням.
 3. Контроль  покласти на секретаря Добрянської сільської ради (Галич М.В.).

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 2

від 03.01.2017 року

Про затвердження графіків  відпусток

працівників бюджетних організацій

Добрянської сільської ради на2017 рік

 

Відповідно до статті10, 12  Закону України « Про відпустки»від15 листопада 1999 року№504/96-ВР, статті 79 Кодексу Законів про працю України, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07 червня 2001 року№2493-111 та Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток » від 27.04.1994 року№250, вважаю за необхідне:

 

1. Затвердити, погоджені з профспілковим комітетом, графіки відпусток працівників Добрянської сільської ради, Добрянського Будинку Культури, Красноставського сільського клубу, Добрянської бібліотеки № 1, ДНЗ «Ромашка» (графіки додаються).

 

 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на діловода сільської ради Кравчук Т.С.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету: Г.Г.Гудемчук__________________

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 3

від 03.01.2017 року

Про призначення відповідальних осіб

за ведення погосподарських книг

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті42ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Інструкції з ведення по господарського обліку сільських, селищних та міських радах затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 18.04.2005 року № 95 і зареєстрованої в Мін’юсті України 11.05.2005 року за №487/10767 та з метою впорядкування і систематизації первинних даних щодо соціально-демографічних характеристик населення та його потенціалу в сфері сільського господарства, вважаю за необхідне: 1.Призначитивідповідальним за:

 

- ведення розділу І, ІІ, ІV, V по господарського обліку (форма1) – секретаря сільської ради Галич Марину Василівну;

 

- ведення розділу ІІІ по господарського обліку (форма1)– спеціаліста по земельним питанням сільської ради Гудемчук Галину Григорівну.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 4

від 03.01.2017 року

Про покладання обов’язків з ведення

діловодства за розглядом звернень громадян

 

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від13.08.2002 року №700 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», вважаю за необхідне:

1. Обов’язки з ведення діловодства за розглядом звернень громадян покласти на секретаря сільської ради Галич Марину Василівну.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 5

від 03.01.2017 року

Про призначення відповідальної особи

за Трудовий архів при Добрянській

сільській раді на 2017 рік

 

Відповідно до пункту 9 частини третьої статті 50 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», вважаю за потрібне:

 1. Призначити відповідальною особою за Трудовий архів при Добрянській сільській раді на 2017 рік  діловода сільської ради – Кравчук Тетяну Степанівну
 2. . Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 6

від 03.01.2017 року

Про призначення відповідальної особи

за ведення кадрів по Добрянській

сільській раді у 2017 році

 

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Призначити відповідальною особою за ведення кадрів при Добрянській сільській раді на 2017 рік  діловода сільської ради – Кравчук Тетяну Степанівну
 2. . Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

          

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 7

від 03.01.2017 року

Про призначення відповідальної особи

за ведення та оформлення документів на

одержання субсидій та допомог у  2017 році

 

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Призначити відповідальною особою за ведення та оформлення документів на одержання субсидій та допомог у  2017 році діловода сільської ради – Кравчук Тетяну Степанівну
 1.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

       

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 8

від 03.01.2017 року

Про призначення відповідальної особи

за ведення військового обліку військовозобов’язаних,

допризовників та призовників  у  2017 році

 

Відповідно до пункту 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Призначити відповідальною особою за ведення за ведення військового обліку військовозобов’язаних, допризовників та призовників  у  2017 році  секретаря  сільської ради – Галич Марину Василівну.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

         

       ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 9

від 03.01.2017 року

Про затвердження правил внутрішнього

трудового розпорядку

 

З метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, встановлення загальних правил діяльності сільської ради, керуючись пунктом 20 частини третьої статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  вважаю за потрібне:

 

 1. Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Добрянської сільської ради (додаються).

 

 1. Секретарю сільської ради Галич М.В. довести дані Правила до відома працівників Добрянської сільської ради.  

 

 1.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

   

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 10

від  03.01.2017 року

Про скликання чергової сесії

сільської ради

 

Скликати чергову сесію № 15/VII сільської ради від 25.01.2017 р., на розгляд якої винести питання:

 1. Про виконання бюджету за 2016 рік.
 2. Про внесення змін до сільського на 2017 рік.
 3. Про внесення змін до рішення 9-6/VII від 15.07.2016 року.
 4. Про надання дозволу сільському голові Баліцькому І.В. на підписання договору.
 5. Про надання дозволу сільському голові Баліцькому І.В. на підписання договорів.
 6. Різне.

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 11

від  09.02.2017 року

Про скликання позачергової сесії

сільської ради

 

Скликати позачергову сесію № 16/VII сільської ради від 23.02.2017 р., на розгляд якої винести питання:

1.Про виділення матеріальної допомоги  Сотніченко М.П. на лікування.

2. Про виділення матеріальної допомоги  Денісовій Л.А. на лікування.

3. Про підвищення тарифних розрядів посадових окладів педагогічним працівникам ДНЗ «Ромашка».

4. Різне.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 13

від  27.02.2017 року

Про скликання позачергової сесії

сільської ради

 

Скликати позачергову сесію № 17/VII сільської ради від 07.03.2017 р., на розгляд якої винести питання:

1.Про виділення матеріальної допомоги  Захарченко Н.В. на лікування її чоловіка Захарченко Ф.Й.

2.  Різне.

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

          

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14

Від 14.03.2017 року

 

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити до 15.03.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 15.03.2017 року по 31.03.2017 року  – 3 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

          

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 18

Від 31.03.2017 року

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити до 03.04.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 03.04.2017 року по 13.04.2017 року  – 3 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 21

Від  07.04.2017 року

Про закінчення опалювального

сезону 2016-2017 років

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання»,  розпорядження голови Маньківської районної державної адміністрації від 06.04.2017 № 95,  «Про закінчення опалювального сезону 2016-2017 років» та у зв’язку зі сприятливими погодними умовами при утриманні температури зовнішнього повітря протягом трьох діб  вище 8 градусів тепла:

 1. Всім установам, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, закінчити  07 квітня 2017 року опалювальний сезон на території Добрянської сільської ради.

2.  Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою.

    

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 22

Від  07.04.2017 року

Про продовження  опалювального

сезону у дошкільному навчальному закладі «Ромашка»

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою виконання санітарних вимог щодо дотримання відповідного режиму у приміщенні дошкільного навчального закладу «Ромашка» с.Добра,

Продовжити опалювальний сезон  2016-2017 н.р. в ДНЗ «Ромашка» с.Добра до 01 травня 2017 року.

Обов’язки щодо виконання зазначеного розпорядження покласти на оператора котельні на твердому паливі ДНЗ «Ромашка» - Прача Олександра Олександровича.

         Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за завгоспом ДНЗ «Ромашка» - Павлішіною Д.І.

 

Підстава: витяг з наказу № 88-од від 07 квітня 2017 року.

               

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 24

Від 13.04.2017 року

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

1.Створити до 14.04.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 14.04.2017 року по 28.04.2017 року  – 3 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

 

  

        

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 28

Від 28.04.2017 року

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити до 03.05.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 03.05.2017 року по 17.05.2017 року  – 2 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 30

Від  28.04.2017 року                                     

Про   завершення   опалювального

сезону у дошкільному навчальному закладі «Ромашка»

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою виконання санітарних вимог щодо дотримання відповідного режиму у приміщенні дошкільного навчального закладу «Ромашка» с.Добра,

Закінчити опалювальний сезон  2016-2017 н.р. в ДНЗ «Ромашка» с.Добра з 01 травня 2017 року.

         Звільнити оператора котельні на твердому паливі Прача О.О. у зв’язку з вище зазначеною причиною.

 

Підстава: витяг з наказу № 91-од від 28 квітня 2017 року.

               

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                              МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 31

Від  28.04.2017 року

 

Про перенесення робочих  днів  у 2017 році

 

 З метою створення сприятливих умов для святкування 9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (Дня перемоги) та 24 серпня — Дня незалежності України, а також раціонального використання робочого часу, керуючись  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року №850-р „Про перенесення робочих днів у 2017 році” та ст.. 67 КЗпП  перенести для працівників виконавчого апарату Добрянської сільської ради робочі дні з:

понеділка 8 травня — на суботу 13 травня;

п’ятниці 25 серпня — на суботу 19 серпня.

              

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 33

Від 17.05.2017 року

 

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

1.Створити до 18.05.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 18.05.2017 року по 31.05.2017 року  – 2 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

                                                                                 ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 35

Від  29.05.2017 року

Про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського

та несільськогосподарського призначення, розташованих в межах

 с.Добра і за їх межами 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..17, 122 Земельного кодексу України  та з метою виконання вимог з протоколу №1 від 20.02.2017 року постійної земельної комісії Добрянської сільської ради та з метою впорядкування і подальшого контролю за використанням земель, які знаходяться в адміністративно – територіальних одиницях Добрянської сільської ради, вважаю за необхідне спеціалісту – землевпоряднику Гудемчук Галині Григорівні провести інвентаризацію земель сільськогосподарського  та несільськогосподарського призначення, розташованих в межах  с.Добра і за їх межами.

 

Інвентаризацію та перевірку використання усіх земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, розташованих в межах населеного пункту та за їх межами провести до 29 червня 2017 року.

За результатами проведення інвентаризації земель скласти доповідну записку, в якій повинно бути встановлено:

1. Окремо складено переліки земельних ділянок (земель):

·         наданих у власність (користування) з кадастровими номерами;

·         наданих у власність (користування) без кадастрових номерів;

·         не наданих у власність та користування у розрізі угідь;

·         що використовуються без документів, які посвідчують право на них;

·         що використовуються не за цільовим призначенням, неефективно або з порушенням будь - яких вимог земельного законодавства;

·         невитребуваних земельних часток (паїв);

·         відумерлої спадщини.

·         А також вказати договори, де не приведено у відповідність до вимог Податкового кодексу України розмір орендної плати.

 

Сільський голова                                                         І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 37

Від 01.06.2017 року

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити до 02.06.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 02.06.2017 року по 30.06.2017 року  – 2 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 40

Від  30.06.2017 року

Про тимчасове припинення роботи

ДНЗ «Ромашка»

 

             Тимчасово припинити роботу дошкільного навчального закладу «Ромашка» у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на  період з 03.07.2017 року по 18.07.2017 року, із збереженням заробітної плати працівників у повному обсязі (ремонтні роботи проводитимуться власними силами).

 

Підстава:  витяг з наказу № 99-од від 30.06.2017 року

           

Сільський голова                                        І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

          МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 41

Від 30.06.2017 року

 

Про покладення обов’язків по збору

земельного податку з фізичних осіб

на спеціаліста – землевпорядника

Добрянської сільської ради

Гудемчук Г.Г.

 

Покласти обов’язок по збору земельного податку з фізичних осіб на спеціаліста – землевпорядника Добрянської сільської ради Гудемчук Галину Григорівну.

Сільський голова                                        І.В.Баліцький

       

      ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 42

Від 04.07.2017 року

Про створення тимчасових робочих місць

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

1.Створити до 05.07.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 05.07.2017 року по 31.07.2017 року  – 2 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 44

від  04.07.2017 року

Про скликання  сесії

сільської ради

 

Скликати  сесію № 20/VII сільської ради від 14.07.2017 р., на розгляд якої винести питання:

1. Про виконання бюджету за І півріччя 2017 року.

2. Про внесення змін до бюджету 2017 року.

3. про встановлення місцевих податків та зборів на території Добрянської сільської ради на 2018 рік.

4. Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

5. Про плату за землю.

6. Про встановлення на території Добрянської сільської ради транспортного  податку та затвердження Порядку його справляння .

7. Про встановлення на території Добрянської сільської ради єдиного податку та затвердження Порядку його справляння.

8.  Про встановлення податку на землю для залізничного транспорту.

9. Про роботу виконавчого комітету сільської ради за І півріччя 2017 року.

10.  Різне.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

                                                                                                                              ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 46А

Від  19.07.2017 року

Про відновлення навчально – виховної

діяльності ДНЗ «Ромашка»

 

             З метою дотримання чинного законодавства у сфері літньої оздоровчої кампанії, згідно плану літньо - оздоровчого періоду в ДНЗ «Ромашка», на виконання п. 11 «Положення про дошкільні навчальні заклади»

 1. Відновити діяльність дошкільного навчального закладу з 19.07.2017 року.
  1. Вихователям підготуватися до прийому дітей з 19.07.2017 року та зібрати у батьків медичні довідки про стан здоровя дітей на даний момент.
  2. Помічникам вихователів підготувати приміщення для відновлення роботи підрозділу.
  3. Медичній сестрі замовити продукти для забезпечення харчування дітей.
 2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на завідуючу ДНЗ «Ромашка» Дзень Є.К.

 

Підстава: витяг з наказу № 100-од  від 19.07.2017 року

           

Сільський голова                                        І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 48

Від 07.08.2017 року

 

Про створення тимчасового робочого місця

 

                Виходячи з виробничої необхідності, керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175 та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити до 08.08.2017 року для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села, на період з 08.08.2017 року по 31.08.2017 року  – 1 тимчасове робоче місце за посадою «Підсобний робітник».

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 50

від  07.08.2017 року

Про скликання  сесії

сільської ради

 

Скликати  сесію № 21/VII сільської ради від 18.08.2017 р., на розгляд якої винести питання:

1. Про внесення змін до бюджету 2017 року.

2. Різне.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 51

від  07.08.2017 року

Про створення екзаменаційної комісії для

проведення конкурсу на заміщення

вакантної посади

Головного бухгалтера Добрянської

сільської ради

 

Відповідно до ст.. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку  проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами) утворити конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Головного бухгалтера в складі:

Голова комісії – Баліцький Іван Вікторович – голова Добрянської сільської ради

Секретар комісії – Галич Марина Василівна – секретар Добрянської сільської ради

 

Члени комісії – Гудемчук Галина Григорівна – спеціаліст –землевпорядник Добрянської сільської ради -

 • Колінчак Олександр Іванович – депутат VII  скликання Добрянської сільської ради  -
 • Загорійчук Микола Миколайович – депутат Маньківської районної ради -

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 52

від  07.08.2017 року

 

Про проведення екзамену на заміщення

посади Головного бухгалтера сільської ради

 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» :

 1. Провести 18.08.2017 року екзаменаційний (конкурсний) відбір на заміщення посади Головного бухгалтера Добрянської сільської ради.

 

Сільський голова                                               І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 53

від  22.08.2017 року

Про зупинення дії рішення від 18.08.2017 р. в частині питання

«Укладання додаткової угоди між фізичною

особою – підприємцем Сотніченко П.В. та Добрянською

сільською радою», яке винесено депутатами Бойко Л.М.,

Когут М.П., Бойко О.П., Колінчак О.І., Кащук В.В., Польовенко Р.А.

безпосередньо під час проведення сесії

 

Відповідно до ст. 10 Водного кодексу України та ст. 12 Земельного кодексу України сільська рада має право розпоряджатись землями та водними об’єктами в межах населеного пункту.

Оскільки договір оренди водоймища, який укладено 24 червня 2007 року між власником – Добрянською сільською радою та орендарем - ФОП Сотніченко П.В., який зареєстровано у районному відділі Черкаської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при держкомземі України», про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 25.06.2007 року за № 772, закінчився 24 червня 2017 року (втратив чинність), а Добрянською сільською радою не поновлено договір оренди водоймища «Сільський - 2», то ФОП Сотніченко П.В. може отримати дане водоймище лише на загальних умовах, визначених в главі 21 Земельного кодексу України та у відповідності до Закону України «Про оренду землі» (в основі користування водним об’єктом лежить користування певною земельною ділянкою, що зайнята водою (землі водного фонду)).

 

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зупиняю дію рішення від 18.08.2017 р. за  № 21-23/VII «Про укладення додаткової угоди між фізичною особою – підприємцем Сотніченко П.В. та Добрянською сільською радою».

 

         Питання «Про укладання додаткової угоди між фізичною особою – підприємцем Сотніченко П.В. та Добрянською сільською радою» винести на розгляд на наступному сесійному засіданні, завчасно повідомивши депутатів та зобов’язати земельну комісію підготувати висновок   про надання дозволу на укладання додаткової угоди між фізичною особою – підприємцем Сотніченко П.В. та Добрянською сільською радою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 54

від  22.08.2017 року

Про необхідність додаткового розгляду

листа – повідомлення, який надійшов

15.08.2017 року від ФОП Сотніченко П.В.

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..12 Земельного кодексу України  та з метою поглибленого вивчення листа – повідомлення про намір продовження договору оренди водоймища та укладання додаткової угоди, яка надійшла 15.08.2017 року від ФОП Сотніченко П.В.:

зобов’язати земельну комісію додатково розглянути даний лист - повідомлення та підготувати висновок  про надання дозволу на укладення додаткової угоди між фізичною особою – підприємцем Сотніченко П.В. та Добрянською сільською радою.

Висновок надати не пізніше 29.08.2017 року до сільської ради.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 55

від  28.08.2017 року

Про скликання  позачергової сесії

сільської ради

 

Скликати  позачергову сесію № 22/VII сільської ради від 31.08.2017 р., на розгляд якої винести питання:

1. Про укладання додаткової угоди між фізичною особою – підприємцем та Добрянської сільською радою.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 58

Від  31.08.2017 року

 

Про порядок зберігання та

використання печаток і штампів

Добрянської сільської ради


 
Згідно пункту 70 Інструкції з діловодства в Добрянській сільській раді та її виконавчому комітеті з метою належного зберігання та запобігання безконтрольного використання печаток і штампів з повним найменуванням Добрянської сільської ради:

 

1. Покласти персональну відповідальність за зберігання і використання печаток і штампів на секретаря сільської ради Галич М.В.

 2. Встановити порядок, при якому печатки і штампи зберігаються у сейфі або металевій шафі.

3. Затвердити Порядок зберігання печаток і штампів Добрянської сільської ради (додаток ).

4 . Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

          

      

                                                                                                 ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                             МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 59

від  01.09.2017 року

Про скликання  позачергової сесії

сільської ради

 

 

Оскільки позачергова сесія № 22/VII сільської ради від 31.08.2017 р, не відбулась (з 12 депутатів прибуло лише 5 депутатів), то скликати 22/VII позачергову сесію на 06.09.2017 року.

На порядок денний якої винести такі питання:

1. Про внесення змін до бюджету 2017 року

2. Різне.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

                                                                                        ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                      МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 60

від  22.09.2017 року

Про скликання  сесії

сільської ради

 

Скликати сесію № 23/VII сільської ради від 04.10.2017 р., на розгляд якої винести питання:

 1. Про внесення змін до бюджету 2017 року.
 2. Різне.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64

Від 09.10.2017 року

 

Про  початок опалювального сезону

у ДНЗ «Ромашка»

 

У зв’язку з похолоданням та з метою виконання санітарних вимог щодо дотримання відповідного температурного режиму у приміщенні дошкільного навчального закладу «Ромашка» с.Добра

 

НАКАЗУЮ:

1.Розпочати опалювальний сезон 2017-2018 навчального року у ДНЗ «Ромашка» з 09 жовтня 2017 року.

2. Обов’язки щодо виконання означеного наказу покласти на завгоспа ДНЗ «Ромашка» Павлішіну Діану Ігорівну.

 

                 Підстава:   витяг з наказу   № 115-од   від 09  жовтня  2017  року.

 

Сільський голова                                        І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 66

 

Від 20.10.2017  року

 

Про  початок опалювального сезону

у Добрянському будинку культури

 

У зв’язку з похолоданням та з метою виконання санітарних вимог щодо дотримання відповідного температурного режиму у приміщенні Добрянського будинку культури с.Добра

НАКАЗУЮ:

1.Розпочати опалювальний сезон 2017-2018 років  у Добрянському будинку культури с.Добра  з 25 жовтня 2017 року.

2. Обов’язки щодо виконання означеного наказу покласти на оператора котельні на твердому паливі Добрянського будинку культури с.Добра на Корнійчук Тетяну Олексіївну.

 

 

Сільський голова                                        І.В.Баліцький

 

                                                                                               ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                 МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 69

від  13.11.2017 року

Про скликання  сесії

сільської ради

 

Скликати сесію № 24/VII сільської ради від 24.11.2017 р., на розгляд якої винести питання:

 1. Про внесення змін до бюджету 2017 року.
 2. Різне.

 

Сільський голова                                            І.В.Баліцький