ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                      МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 1

від 20 січня 2017 року

 

Про виконання бюджету за

2016 рік

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера Логінової В.О. «Про виконання бюджету за 2016 рік», відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою контролювання власного надходження коштів до бюджету села, виконавчий комітет Добрянської сільської ради

ВИРІШИВ: 

 

 1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Логінової В.О. взяти до відома та винести на наступну сесію сільської ради.

 

 1. Вважати бюджет села  за  2016 рік виконаним на 146,99 %(перевиконання дохідної частини сільського бюджету за 2016 рік становить 794 547 грн.).

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                      МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 2

від 20 січня 2017 року

 

Про затвердження переліку культурно-

мистецьких заходів,які заплановано

провести у с.Добра у 2017 році

 

Керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”та з метою належного проведення ультурно-мистецьких заходів у с.Добра  виконавчий комітетДобрянської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити перелік культурно-мистецьких заходів, які заплановано провести у селі Добра у 2017 році (додаток).
 2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова виконавчого комітету                                    І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 3

від 20 січня 2017 року

Про затвердження заходів щодо

запобігання виникненню   надзвичайних

ситуацій  під час пропуску льодоходу,

повені та паводків у 2017 році

         Заслухавши та обговоривши питання про затвердження заходів щодо запобігання виникненню   надзвичайних ситуацій  під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році  з метою  забезпечення готовності  та оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних  із паводками, повенями та льодоходом та згідно з підпунктом 2  пунктом „а” частини1 статті 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконком сільської  ради

ВИРІШИВ :

1.  Інформацію про затвердження заходів щодо запобігання виникненню   надзвичайних ситуацій  під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році  прийняти до відома.

2.  Затвердити заходи щодо запобігання виникненню   надзвичайних ситуацій  під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році (додаток 1 додається)

3.  Затвердити склад оперативної групи для керівництва роботами  у випадку виникнення надзвичайних ситуацій  з пропуску льодоходу, повеней  та паводків (додаток 2 додається)

 4.  Затвердити склад мобільні групи для подолання наслідків надзвичайних ситуацій  з пропуску льодоходу, повеней  та паводків (додаток 3 додається)

5.  Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

 Голова виконавчого комітету                                                      І.В. Баліцький

                                                                                                                                                                                           

 Додаток 1

                                                                                                                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                                            сільської ради від 20.01.2017 № 3

З А Х О Д И

запобігання виникненню   надзвичайних ситуацій  під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році

№ пп

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Провести  аналіз  нещасних  випадків,  пов’язаних із загибеллю людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій  під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році

До 01.02.2017

Виконком сільської  ради

2

Забезпечити готовність до дій у разі загрози та виникнення  надзвичайних ситуацій під час повеней та льодоходу та  провести перевірку та обстеження  стану гідротехнічних споруд, ставків.

до 05.03.2017

Виконком сільської  ради

 

Для виявлення  та  ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  проводити  чергування орендарів   водоймищ  на всіх гідротехнічних  спорудах  

з 01.03.2017

Виконком сільської  ради

3

Передбачити  кошти у сільському  бюджеті на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році

При уточненні сільського  бюджету

Виконком сільської  ради

                        

Додаток

                                                                                                                                                                        до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                                                                        сільської ради від  20.01.2017  № 3

З А Х О Д И

щодо запобігання виникненню нещасних випадків з людьми

на водних об’єктах

№ пп

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Провести  аналіз  нещасних  випадків,  пов’язаних із загибеллю людей на водних об’єктах під час купання,  причини порушення правил  поведінки на воді, що сталися за минулі роки

До 01.02.2017

Виконком сільської  ради

2

Постійно проводити роботу серед малолітніх та неповнолітніх  дітей щодо заборони купання на воді без присутності  старших,  учителів, вихователів.

Постійно

Виконком сільської  ради

3

Передбачити  кошти у сільському  бюджеті на облаштування місць масового відпочинку населення  біля  водоймищ.

При уточненні сільського  бюджету

Виконком сільської  ради

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 4

від 20 січня 2017 року

 

Про підсумки роботи зі зверненнями

громадян у виконкомі сільської ради за 2016 рік

 

Заслухавши  інформацію  сільського голови Баліцького І.В.  про підсумки  роботи зі  зверненнями  громадян  у  2016 році , виконком  відмічає, що у  сільській  раді  особистий  прийом  громадян  проводиться  у  робочий  та  позаурочний  час  сільським  головою, секретарем, спеціалістом-землевпорядником.  Письмові звернення та  звернення, висловлені на особистому прийомі, реєструються у журналах, аркуші в яких  пронумеровані,  прошнуровані , скріплені  печаткою .

Протягом  2016  року до сільської ради надійшло_48  звернень :  на  особистому прийомі у сільського  голови  зареєстровано _14_ усних  звернень, у секретаря – __0__ усних звернень , письмових  звернень - _18_.  Всі  звернення  зареєстровані , розглянуті  у  встановлений  законодавством  термін, про  прийняті  рішення  повідомлено  заявників.

 Добре  працює при сільській раді  комісія по розгляду звернень громадян. У  2016 році  комісією по розгляду звернень громадян проведено_12_ засідань.

Сільським  головою  Баліцьким І.В. взято під особистий контроль розгляд звернень від інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, солдатських вдів, одиноких престарілих. Приділяється   особлива  увага  вирішенню проблем, піднятих  ветеранами війни та праці, інвалідами, громадянами, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, багатодітними  сім”ями .

У  виконкомі  сільської   ради  не  допускається   надання  неоднозначних, необґрунтованих, неповних  відповідей  за   зверненнями  громадян, із порушенням  строків , встановлених  законодавством. Вживаються  заходи , спрямовані  на  поліпшення  інформованості населення про стан  роботи  зі  зверненнями  громадян, надається  правова  допомога  з цього питання .

Керуючись  Законом  України  “ Про  звернення громадян” , підпунктом 1  пункту б  частини 1 статті 38  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Указом  Президента України від  07.02.2008  № 109/2008  “ Про першочергові заходи щодо забезпечення   реалізації та   гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів  місцевого самоврядування “, врахувавши розпорядження  голови

Маньківської  райдержадміністрації розпорядження райдержадміністрації  від 12.01.2017  “ Про заходи райдержадміністрації щодо забезпечення реалізації громадянами  конституційного права на звернення”, виконком  сільської  ради 

ВИРІШИВ  :

1. . Інформацію  сільського голови  Баліцького І.В. про  підсумки  роботи  зі зверненнями  громадян  у виконкомі  сільської  ради  за  2016 рік  взяти  до  відома

2.  Рекомендувати сільському голові Баліцькому І.В., секретарю виконкому Галич М.В.

 • продовжити практику ведення діловодства за зверненнями громадян  згідно Закону України « Про звернення громадян»,Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної   влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах,  організаціях незалежно від форм власності,  в засобах масової інформації , затвердженої   постановою   Кабінету   Міністрів  України від 14.04.1997р.  №348 ;
 • систематично  аналізувати  та  узагальнювати  звернення громадян, виявляти  причини , що  їх  породжують .
 1. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  члена  виконкому 

 

Голова виконавчого комітету                                                       І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 5

від 20 лютого 2017 року

 

Про заходи щодо збереження від

пошкоджень кабельних ліній зв’язку

на території сільської ради на 2017 рік

 

         З метою виконання розпорядження районної державної адміністрації від 12.03.2012 року № 6111/01 «Про заходи по забезпеченню збереження кабельних ліній зв’язку від пошкоджень», а також розглянувши лист начальника ЦТОЕ № 2 ТОВ «Атраком» № 24/14 від 01.02.2017 року, виконавчий комітет Добрянської сільської ради

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Заборонити на території сільської ради в місцях проходження підземних кабельних ліній зв’язку проведення будь-яких земляних робіт на  глибині більше як 30 см., в тому числі заміну опор, підключення до житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів і інших робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, без посереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника та виклику на місце робіт працівника ЦЛКС (ЛТЦ, КД) № СЛДТМ-8, який знаходиться в м.Умань, вул.. 24 з’їзду – 5 тел. 3-96-85, 3-96-25, а також ТОВ «Атраком» ЦТОЕ №2 лабораторія № 24 20300, м.Умань, вул.. І.Мазепи, 1 оф.301.

Виклик працівника зв’язку повинен бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.

 

 1. Винні у порушенні правил охорони ліній звязку згідно ст.. 188 та ст..360 Кримінального кодексу України притягуються до кримінальної та матеріальної відповідальності
 2. Ознайомити з цим рішенням всіх мешканців, що проживають на території Добрянської сільської ради.

 

Голова виконавчого комітету                                    І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

           ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                           МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 6

від 20 лютого 2017 року

Про затвердження плану

основних заходів цивільного

захисту населення  на 2017  рік

З  метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення  рівня  захисту населення на території сільської ради від їх наслідків, забезпечення чіткої взаємодії в умовах надзвичайних ситуацій, заслухавши та обговоривши запропонований сільським головою  Баліцьким І.В. план основних заходів цивільного захисту населення на 2017 рік, керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Добрянської сільської ради

В И Р І Ш И В:

             1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту  на території сільської ради на 2017рік (додається).

            2.Проаналізувати та заслуховувати на чергових засіданнях виконкомів сільської ради стан виконання  заходів цивільного захисту  на території сільської  ради  на 2017рік.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову  Баліцького І.В.

 

          Голова виконавчого комітету                                                І.В. Баліцький

 

Додаток

                                                                         до рішення виконавчого комітету

                                                                         Добрянської сільської ради.

від 20.02.2017 № 6

 

П Л А Н

Заходів цивільного захисту населення

на території Добрянської сільської  ради на 2017 рік

 

п/п

Заходи     

 

Термін

виконання

1

Здійснення у пожежо небезпечний період комплексу протипожежних заходів на сільськогосподарських угіддях та у лісах

Сільський голова

квітень-жовтень

2

Проведення  у дошкільних, шкільних навчальних закладах:

 - тижня безпеки дитини; 

-  тижня знань з основ безпеки життєдіяльності під час НС.

ДНЗ

 «Ромашка»

Добрянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Березень-травень

 

3

Розміщення у приміщенні селищної ради на інформаційних стендах організаційно-методичних вказівок з організації підготовки та навчання населення щодо дій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій на 2017 рік

Секретар

виконкому

березень

5

Уточнення переліку підприємств, що мають спеціальнутехніку, яка  може бути застосована під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Секретар виконкому

протягом року

6

Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів на території села

Сільський голова

протягом року

7

Уточнення складу сил і засобів цивільного захисту, призначених для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Сільський голова

протягом року

8

Уточнення оперативних  документів (плану дій органів управління та сил цивільного захисту з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,  плану евакуації населення на мирний час та в особливий період)

Сільський голова Секретар виконкому

протягом року

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 7

від 20 лютого 2017 року

Про проведення щорічної акції    «За чисте довкілля»

та   день благоустрою села у 2017 році

 

З метою забезпечення в селі Добра чистоти та порядку, підвищення рівня  благоустрою, належної підготовки до Великодніх і травневих свят, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2010 року № 777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою територій населених пунктів» (із змінами), Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 березня 2015 року № 93 «Про проведення в районі щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою населених пунктів», керуючись п а пп. 7 ст.. 30 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Добрянської сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Провести в селі у березні - травні  2017 року щорічну акцію «За чисте довкілля» та в її рамках 12 квітня 2017 року – день благоустрою населеного пункту ( план заходів  додається в додатку 1)
 2. Утворити штаб з організації проведення  щорічної акції « За чисте довкілля » у складі  згідно з додатком 2  ( додається )
 3. Визначити відповідальною  за хід проведення акції та дня благоустрою секретаря сільської ради Галич М.В., а також зобов’язати її подати до Маньківської районної державної адміністрації інформацію про хід та підсумки акції .

 

4.      Визначити відповідальними за організацію проведення в селі щорічної акції  «За чисте довкілля» секретаря сільської ради, двірника, керівників всіх бюджетних установ.

 

5.      Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову

 

Сільський голова                                        І.В.Баліцький

 

Додаток 2

До рішення № 7  від 20.02.2017 року

 

Склад

штабу з проведення щорічної акції » За чисте довкілля»

та дня благоустрою села

 

 

Начальник штабу  -  сільський голова                                   І.В.Баліцький

 

Члени штабу:

 

Секретар сільської ради                                                           М.В. Галич

 

Землевпорядник сільської ради                                   Г.Г.Гудемчук

 

Двірник                                                                          В.І. Кравчук

 

Директор школи                                                           М.П. Коваль

 

Директор Будинку культури                                       О.М.Гула

 

Зав. ДНЗ  «Ромашка»                                                  Є.К. Дзень

 

Зав ФАПом № 1                                                            Д.П. Тихонюк

 

Зав ФАПом № 2                                                           О.П. Віннікова

                                                    

Додаток   1

до рішення № 7 від 20.02.2017 року

 

План заходів

по проведенню щорічної акції « За чисте довкілля »

та дня  благоустрою села Добра.

 

1.      Забезпечити інформованість населення,  організацій, установ , підприємств, незалежно від форм власності , щодо проведення робіт з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, упорядкування полігонів твердих побутових відходів, прибирання вуличної мережі, придорожніх зелених зон, парків, скверів, прибудинкових територій, спортивних і дитячих майданчиків, кладовищ та під’їзних доріг до них, а також упорядкування пам’ятників, братських могил, меморіалів, влаштування квітників, видалення сухих та аварійних дерев, обрізку гілок дерев та кущів, побілку стовбурів дерев та бордюрів тощо, проведення  озеленення  та  благоустрою села.                                      Виконком сільської ради

 1. Провести чистку доріг і вулиць села .

                   До 10.04.2017 року

                  Виконком сільської ради

 1. Організувати роботу з очистки паркових зон села.

                   До 10.04.2017 року

      Виконком сільської ради, організації села, Добрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 1. Вжити заходів  по виявленню, впорядкуванню несанкціонованих сміттєзвалищ в селі та за його межами .

До 10.04.2017 року

Виконком сільської ради, організації та жителі села

 1. Провести впорядкування території дитячого та спортивного майданчиків села та стадіону

До 10.04.2017 року

ДНЗ «Ромашка»,  Добрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 1. Провести перевірки щодо здійснення компенсаційних посадок дерев на виробничих  ділянках та біля своїх садиб жителями села.

                       Постійно

                       Виконком сільської ради, депутати сільської ради та жителі села

7.Організувати проведення інформаційно – просвітницької роботи з метою поширення знань і формування у населення дбайливого та заощадливого ставлення  до природи .

Постійно

    Виконком сільської ради , бібліотеки села, Добрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 8. Забезпечити залучення до участі у зазначених заходах волонтерів , громадськості , учнівської молоді.

Постійно

 Виконком сільської ради , громадські організації, Добрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

  9. Організувати та провести акцію по очистці від сміття сільських кладовищ

До 01.04.2017 року

Жителі  села

10. Очистка під’їзної дороги  до села

До 01.04.2017 року

Господарства 

11.Підбілювання  дерев  та  кущів  до села та у центрі  села

До 10.04.2017 року

 1. Очищення  та  озеленення земельних ділянок села

До 12.04.2017 року

Загальноосвітня школа, бюджетні  установи села , підприємства і організації усіх форм власності  

 

                                                                                                          ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                 МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 8

від 20 лютого 2017 року

Про створення тимчасових робочих місць

з виконання громадських робіт в інтересах

територіальних громад для соціальної

підтримки та покращення матеріального

стану безробітних

 

            Керуючись п.8 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядком організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженими постановою КМУ від 20.03.2013 року № 175, та витягом з протоколу Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області №2/3 від 25.02.2016 року та з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Створити для виконання підсобних робіт, пов’язаних з прибиранням території села та сільських кладовищ, на період з 01.01.2017 року до 31.12.2017 року – 4 тимчасові робочі місця за посадою «Підсобний робітник».

2.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                    І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                    МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 9

від 20 лютого 2017 року

Про заходи щодо профілактики

захворюваності на грип та  гострі 

респіраторні  вірусні інфекції серед

жителів  населеного  пункту

 

Заслухавши та обговоривши питання  про  заходи щодо профілактики захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції серед жителів  населеного  пункту   виконавчий комітет сільської ради відмічає  постійну роботу  по профілактиці захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції. 

Працівниками фельдшерсько-акушерського пункту села

проводиться  постійна  робота  щодо  профілактики  захворювання  на  грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції серед жителів  населеного  пункту. 

Згідно підпункту  6,  пункту а)  статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  виконавчий  комітет  сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію про заходи щодо профілактики захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції серед жителів  населеного  пункту прийняти до відома.

2.  Затвердити заходи щодо профілактики захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції серед жителів  населеного  пункту (додаток додається)

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого  комітету Тихонюк Д.П..

 

                                Сільський голова                                                 І.В. Баліцький

                                         Додаток

                                                                                                                                                                                        до рішення  № 9 від  20.02.2017 

 

ПЛАН

заходів щодо профілактики захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції серед жителів  населеного  пункту

 

1.  Організувати  засідання  круглого  столу  за  участю  представників  територіальної  громади,  громадськості,  сільськогосподарських  підприємств,  установ  та  організацій  з  питання  профілактики захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції.

                                                                       Виконавчий комітет, представники

                                                                       територіальної  громади, керівники

                                                                       сільськогосподарських підприємств,  установ  та

                                                                       організацій (за згодою)

                                                                       квітень – травень 2017 року

2. Організувати роботу по виготовленню санітарних бюлетнів  по  профілактиці захворюваності на грип та  гострі  респіраторні  вірусні інфекції

                                                                       Виконавчий комітет

                                                                       Квітень 2017 року

3.  Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед жителів села  про недопущення розповсюдження захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції і способи запобігання епідемічним ускладненням; Керівникам навчальних закладів села організувати роботу щодо дотримання необхідного температурного режиму.
                                                                        Виконавчий комітет, Тихонюк Д.П.,

                                                                        Віннікова О.П., Очеретня М.Н.

                                                                         Постійно

4.  Запровадити посилений протиепідемічний режим та забезпечити проведення дезінфекції в навчальних закладах села  та провітрювання приміщень.

                                                                         Виконавчий комітет, Тихонюк Д.П.,

                                                                        Віннікова О.П., Очеретня М.Н.

                                                                          Постійно 
5.  На період введення карантину обмежити проведення масових заходів ( концертів, святкових ранків, зборів, змагань, конкурсів, тощо)

                                                                           Виконавчий комітет,

                                                                           Постійно

6.  В навчальних закладах села проводити вітамінізацію їжі, включаючи в раціон харчування свіжі овочі, фрукти, соки, фітонциди (часник, цибулю)

                                                                           Виконавчий комітет, Тихонюк Д.П.,

                                                                        Віннікова О.П., Малаховецька В.А.,

                                                                       Павлішина Д.І.

                                                                           Постійно
7.  Забезпечити проведення вологого прибирання із застосуванням дезінфекційних засобів

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                          МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 10

від  20 лютого 2017 року

 

Про затвердження заходів щодо

запобігання виникненню   пожеж

в побуті,  лісах та сільськогоспо-

дарських угіддях протягом

пожеженебезпечного періоду

З метою запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах та сільськогосподарських угіддях, зменшення можливих збитків від пожеж та подальшого негативного впливу їх наслідків, відповідно до пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статей 33, 64, 86 Лісового кодексу України, керуючись статтями 33, 38, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

1.      Затвердити план заходів щодо запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожеженебезпеч-ного періоду  на території Добрянської сільської ради (додаток 1додається).

2.     Затвердити оперативний план залучення людських та технічних ресурсів на гасіння лісових пожеж та сільськогосподарських угіддях на території Добрянської сільської ради (додаток 2додається).

3.     Встановити, що для поліпшення організації боротьби з лісовими пожежами  та на сільськогосподарських угіддях утворюється оперативна група на випадок спільних дій при гасінні великих та складних пожеж у лісових масивах та сільськогосподарських угіддях, що прилягають до території населеного пункту,  склад якого затверджується розпорядженням сільського голови.

4.     Оперативній групі на випадок спільних дій при гасінні великих та складних пожеж у лісових масивах  та сільськогосподарських угіддях, що прилягають до населеного пункту залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності і господарювання, до виконання заходів, пов’язаних з гасінням пожеж.

5.     Керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і господарювання забезпечити виконання оперативного плану залучення людських та технічних ресурсів на гасіння лісових пожеж.

6.     Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду випалювання сухої трави, стерні, хмизу, очерету,  вогневу очистку у смугах відводу автомобільних доріг, що межують з лісовими насадженнями та сільгоспугіддями, а також безпосередньо на сільськогосподарських земельних угіддях.

7.     Виконавчому комітету Добрянської сільської ради постійно, в разі необхідності, проводити уточнення та корегування оперативного плану залучення людських та технічних ресурсів на гасіння лісових пожеж та сільськогосподарських угіддях на території Добрянської сільської ради.

8.     Контроль за виконанням цього рішення покласти члена виконавчого комітету Заболотнього В.С.

 

Голова виконавчого комітету                                                    І.В. Баліцький

 

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

 сільської ради від 20.02.2017 № 10

П Л А Н

щодо запобігання виникненню  пожеж в побуті, лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожеженебезпечного періоду  на території Добрянської сільської ради

1.       Рекомендувати керівникам (власникам) підприємств, установ, закладів незалежно від форми власності, орендарям, власникам земель сільськогосподарського призначення та власникам земельних часток (паїв):

1.       Вживати вичерпних заходів щодо охорони і захисту лісів від пожеж.

1.       Власникам, орендарям земельних ділянок, що межують з лісовими насадженнями, виконати протипожежні заходи по недопущенню виникнення лісових пожеж, заборонити спалювання сухої трави та пожнивних залишків.

1.       Упродовж пожежонебезпечного періоду забезпечити контроль за забороною відвідування лісів населенням, в’їзду транспортних засобів та перекриття всіх позапланових в’їздів у лісові масиви.

1.       У разі виникнення великих лісових пожеж забезпечити проведення заходів щодо евакуації населення з вулиць села Добра, що розташовані в безпосередній близькості до лісових масивів.

1.       З настанням пожежонебезпечних періодів постійно забезпечити залучення людських ресурсів, пристосованої техніки й обладнання установ та організацій незалежно від форм власності згідно з мобілізаційно-оперативними планами для гасіння лісових пожеж.

1.       Провести перевірку стану пожежної безпеки виробничих, складських та інших приміщень, їх підготовленості, у протипожежному відношенні, до експлуатації у весняно-літній період. Вилучити з користування пожежонебезпечні електричні прилади. Організувати своєчасне прибирання територій від сміття та сухої трави, заборонити їх спалення. Обладнати місця для куріння.

1.       Провести інструктажі з робітниками та службовцями з питань дотримання Правил пожежної безпеки на виробництві і в побуті. Категорично заборонити захаращення шляхів евакуації будь-якими матеріалами чи предметами. Зобов’язати керівників об’єктів відпочинку, дитячих дошкільних установ, навчальних, лікувальних, культурно-просвітніх закладів, та інших об’єктів з масовим перебуванням людей практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії за планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі.

1.       Здійснити перевірку технічного стану та ремонт засобів виклику пожежної охорони, електричних мереж і електрообладнання, аварійного освітлення, внутрішнього, зовнішнього, протипожежного водогону, пожежних водоймищ. Відремонтувати дороги, проїзди та під’їзди до будівель і джерел водопостачання. Перевірити стан блискавкозахисту будівель та складських приміщень.

1.       Забезпечити об’єкти первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами належності, провести технічне обслуговування наявних вогнегасників. Забезпечити об’єкти знаками пожежної безпеки. Оновити пожежно профілактичні, інформаційно-навчальні матеріали в кабінетах і куточках „Пожежна безпека”.

1.       Дерев’яні конструктивні елементи горищних приміщень обробити вогнезахисними розчинами.

2. При встановленні на території підприємств та населеного пункту індивідуальних будівель мобільного типу (будинків-вагончиків) для тимчасового розміщення робітників, суворо дотримуватися протипожежних розривів згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні та ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень». Призначити відповідальних осіб, які б слідкували за дотриманням протипожежного режиму. відповідно до вимог

3.У місцях з масовим перебуванням людей, під час проведення свят, інших громадських та культурно-масових заходів заборонити використання піротехнічних виробів, а також  газового обладнання в кіосках, палатках тощо без погодження органів державного пожежного нагляду. Встановити чергування осіб, відповідальних за стан пожежної безпеки.

4.У підготовчі періоди з підприємствами та організаціями, які залучаються до гасіння лісових пожеж, організувати та провести практичні відпрацювання по гасінню лісових пожеж.

5.Створити, до початку пожежонебезпечних періодів, необхідний запас ранцевих оприскувачів, шанцевого інструменту та первинних засобів пожежогасіння.

6.Своєчасно, до початку пожежонебезпечних періодів, ініціювати заборону відвідування лісів населенням, в’їзду транспортних засобів та перекриття всіх позапланових в’їздів у лісові масиви.

7.З настанням пожежонебезпечних періодів забезпечити належну організацію взаємодії та взаємоінформування  з Маньківським районним відділом Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Черкаській області, Мангьківським районним відділом поліції в Черкаській області, районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування.

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                       МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 11

від 20 березня 2017 року

Про встановлення «Сезону тиші»

 

Відповідно до частини 5 ст.39 Закону України «Про тваринний світ» та  керуючись пунктом 37 частини 1 статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Добрянської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

1. В кварталі 4 лісового угіддя Державного підприємства «Уманське лісове господарство» оголосити «сезон тиші» з 01 квітня 2017 року по 15 червня 2017 року та заборонити проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою.

2. Секретарю сільської ради, забезпечити ознайомлення із даним рішенням фермерів, поля яких розташовані під лісосмугами та лісом.

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Добрянської сільської ради.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                        І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 12

від 20 березня 2017 року


Про проведення громадського огляду

умов проживання , виховання  дітей

у багатодітних сім’ях , одиноких

матерів , неповних  сім’ях , неблагополучних

сім’ях , соціальних сиріт , дітей з особливими

потребами .

 

      Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Галич Марини Василівни “ Про проведення громадського огляду умов проживання , виховання дітей у багатодітних сім’ях , одиноких матерів , неповних сім’ях , неблагополучних сім’ях , соціальних сиріт , дітей з особливими потребами “  , виконком сільської ради відмічає , що в с. Добра  проживає 14 багатодітних сімей, 2 одиноких матерів , 3  неповних сімї , 2 неблагополучні сім»ї. Щорічно сільським головою Баліцьким І.В., секретарем сільської ради Галич М.В.,  дільничним інспектором Маньківського відділу ГУ НПУ два рази на рік , весною і восени , а при потребі і частіше , здійснюється огляд умов проживання відповідної категорії дітей . При обстеженні найбільше уваги приділяється : в яких умовах проживають діти , чи забезпечені необхідними речами для повноцінного розвитку дітей, чи забезпечені одягом , взуттям , продуктами харчування , при цьому складаються акти обстеження умов проживання . Керуючись ст. 34 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком сільської ради

В И Р І Ш И В    :

 1. Інформацію секретаря сільської ради Галич М.В. “ Про проведення громадського огляду умов проживання , виховання дітей у багатодітних сім’ях , одиноких матерів , неповних сім’ях  , неблагополучних сім’ях, соціальних сиріт , дітей з особливими потребами “ прийняти до відома .
 2. Секретарю сільської ради Галич М.В. :

- постійно тримати на контролі умови  проживання дітей в неблагополучних  сім’ях , дітей з особливими потребами , соціальних сиріт ;

- періодично проводити обстеження  не благополучних сімей , вивчити їх потреби в одязі , взутті , продуктах харчування .

-у разі потреби питання про виконання батьками батьківських обов’язків у таких сім’ях виносити на засідання виконавчого комітету для обговорення та прийняття потрібних рішень

- здійснювати соціальну роботу з сім’ями учасників антитерористичної операції

 

 1. Поставити на контроль питання щодо проведення вільного часу дітьми шкільного  віку, проводити рейди-перевірок громадських місць у нічний час у селі  Добра  педагогами, дільничним інспектором Маньківського відділу ГУНПУ   Цибулько О.В.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                        І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                        МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 13

від 20 березня 2017 року

 

Про заходи з охорони праці.

 

Керуючись ст. 13,20  Закону України «Про охорону праці» ,взявши до уваги пропозиції та зауваження членів виконкому виконком сільської  ради

     

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці, підвищення існуючого рівня з охорони праці  Добрянської сільської  ради/додаються/

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Баліцького І.В.

 

Сільський  голова                                                     І.В. Баліцький

 

Додаток до рішення виконкому №13

 Від 20.03.2017 року

 

 

 З А Х О Д И

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці

 

1, Забезпечувати право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та підчас роботи в установі.

                                 Постійно

2.Створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.   

  Постійно

3.Проводити навчання з працівниками та перевірку знань  з питань охорони праці.

                          Один раз в три роки.

4.Ознайомити працівників з посадовими інструкціями ,а також з вимогами з охорони праці.

  При прийнятті на роботу .

5. Дотримання правил пожежної безпеки ,забезпечення первинними засобами пожежогасіння в установах сільської ради,проведення інструктажів щодо дотримання правил пожежної безпеки.

 Постійно

6.Проводити електролабораторні випробовування по виміру опору заземлюючих пристроїв, ізоляції електромережі, системи захисту електромережі.

                           

7.Проводити інструктажі з працівниками з питань надання першої допомоги.

  2 рази в рік

8.Проводити вчасно повторні інструктажі з питань охорони праці

 2 рази в рік

9.Тримати на контролі питання працевлаштування інвалідів,організація для них робочих місць.

 Постійно.

 

Секретар виконкому:                                                               Галич М.В.

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                       МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 14

від 20 березня 2017 року

Про план роботи виконавчого комітету

Добрянської сільської ради

на ІІ квартал 2017 року.

 

Відповідно   до  статті  52  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»,  розглянувши та обговоривши проект плану роботи виконавчого комітету сільської  ради на ІІ квартал 2017  року, враховуючи пропозиції та доповнення членів виконкому ,  виконавчий комітет  Добрянської  сільської  ради

ВИРІШИВ:

 

         1.Затвердити  план  роботи виконавчого комітету сільської ради на ІІ квартал  2017  року ( план  роботи додається).

 

2.Контроль  за  виконаннямданого  плану  покласти  на  секретаря  виконавчого комітету Галич М.В.

 

              Сільський голова                                                       І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                 МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 15

від 20 квітня  2017 року

Про план заходів з нагоди святкування

Дня перемоги над нацизмом.

 

Заслухавши інформацію голови Добрянської сільської ради Баліцького І.В., керуючись ст.32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Добрянської сільської ради,

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити план заходів з нагоди святкування Дня перемоги над нацизмом /додається/.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

 

             Сільський голова                                                               І.В. Баліцький

                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Добрянської сільської ради

сільської ради № 15

від 20 квітня  2017 року

 

З А Х О Д И

до відзначення 72-річниці перемоги над нацизмом

 

1. Провести обстеження матеріально-побутових умов інвалідів та учасників бойових дій -Соцпрацівники- До 04.05.2017 р.

2. Організувати проведення уроків мужності за участю ветеранів війни в місцевій школі -Заступник директора школи по навчальній частині- 04 – 05 травня

3. Провести впорядкування території біля меморіалу загиблих воїнів -                                               Вчителі та учні школи- До 05.05.2017 р

4. Надати грошову допомогу інвалідам війни та учасникам бойових дій -                              Виконавчий комітет та ТОВ «Кищенці»- До 08.05.2017р

5. Провести урочистий мітинг та покладання квітів біля меморіалу-                                         Виконавчий комітет- 9 травня 2017р

          

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                    МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 16

від 20 квітня 2017 року

Про затвердження антирабічних заходів

по посиленню ветеринарно-санітарного контролю

 

Розглянувши рішення № 1  від 24 лютого 2017 року Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Маньківській районній державній адміністрації та заслухавши інформацію голови Добрянської сільської ради Баліцького І.В., керуючись ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Добрянської сільської ради,

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити антирабічні заходи  по посиленню ветеринарно-санітарного контролю /додається/.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

             Сільський голова                                                               І.В. Баліцький

                                                           

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Добрянської сільської ради

сільської ради № 16

від 20 квітня  2017 року

 

З А Х О Д И

по посиленню ветеринарно-санітарного контролю

 

1. Проводити щоквартально облік всіх наявних в приватному секторі собак і котів –

Працівники сільської ради, депутати сільської ради - Щоквартально.

 

2.Організувати мисливські бригади для знищення бродячих собак та бездомних котів і лисиць з послідуючою утилізацією трупів згідно вимог –

Сільському голові – Постійно.

 

3.Проводити серед населення району роз’яснювальні роботи  щодо небезпеки сказу - Працівники сільської ради, депутати та виконавчий комітет сільської ради - Постійно

 

4.У випадку покусу, загибелі чи знищення тварин з підозрою на сказ забезпечити негайне повідомлення про випадок в державні установи ветеринарної медицини та санітарно – епідеміологічну службу-                                                                                                                     Сільському голові – Постійно.

 

5.Сприяти та брати активну участь разом з спеціалістами ветеринарної медицини в організації проведення щеплень собак і котів проти сказу -                                               Виконавчий комітет -  Постійно.

 

6. Пропонуємо  внести в бюджет кошти на вирішення питань щодо боротьбита профілактики сказу тварин-                                                                                                                                   

          

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                    МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 17

від 20 квітня  2017 року

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради щодо забезпечення

реалізації громадянами конституційного

права на звернення за І квартал 2017 року.

                                

            Заслухавши інформацію сільського голови Баліцького І.В. про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, виконавчий комітет відмічає, що робота зі зверненнями поставлена на належному рівні. Є графіки прийому громадян. Визначено день особистого прийому – понеділок. Всі заяви та звернення розглядаються своєчасно.  Впродовж І кварталу 2017 року в сільській раді розглянуті всі звернення громадян, які зареєстровані на особистому прийомі сільським головою. Усі  звернення громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  та колективних звернень протягом І кварталу не поступало.

        Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 05.03.2008 № 55 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально.

Відповідно до п.1 ч. б ст. 38  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий  комітет

 

                                                          вирішив:

 

 1. Інформацію сільського голови  Баліцького Івана Вікторовича взяти до відома.
 2. Визнати  позитивною  роботу виконкому сільської  ради щодо  забезпечення реалізації громадянами  конституційного права  на звернення.
 3. Про роботу виконавчого комітету сільської ради по розгляду звернень, заяв, скарг розглядати на засіданні виконкому щоквартально.
 4. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                             І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 18

від 19 травня 2017 року

Про  заходи

щодо проведення  боротьби

з карантинними бур’янами на території села

 

 

Керуючись пунктом 1  статті 52 , пунктом 6 статті 59 , підпунктом 2 пункту а) статті 33 , Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні «,заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста  з земельних питань     сільської ради  Гудемчук Г.Г.  про  заходи щодо проведення  боротьби з карантинними бур’янами на території села , виконавчий  комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Створити штаб по боротьбі  з карантинними бур’янами  на території сільської ради у  складі :

Начальника  штабу – Гудемчук Галина Григорівна  (спеціаліста сільської ради )

Заступника  начальника  штабу – Кравчук Тетяна Степанівна  (спеціаліста сільської ради)

Мельник Віталій Іванович  (заступник директора ТОВ «Кищенці» )

Колісник Яків Степанович (керівника ФГ «Зевс «)

Колінчак Олександр Іванович (директор ТОВ «Укрзернопромтовари»)

Бородієнко Олександр Володимирович (керівника ФГ»Лотос»)

 1. Затвердити    заходи  по знищенню  карантинних бур’янів  на території  сільської ради  ( заходи   додаються в додатку  1 до  цього рішення  )
 2. Спеціалісту із  земельних питань  виконавчого комітету сільської ради  Гудемчук Г..Г.  надати підсумкову  інформацію щодо виконання  зазначених заходів  на  вересневе засідання  виконавчого комітету  та  здійснювати  щотижневий  моніторинг виявлення  карантинних  бур’янів  на  території ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову  Баліцького І.В.

 

                     Сільський голова                                                       І.В. Баліцький

 

Додаток  1 до рішення  № 18  від 19.05.2017 року

 

Заходи

щодо проведення  боротьби з карантинними бур’янами на території села.

 

З метою виявлення  і локалізації карантинних бур’янів , розповсюджених на землях , розташованих в межах Добрянської сільської ради провести суцільне обстеження всіх земель , як сільськогосподарського так і  земель несільськогосподарського призначення.

Виконавчий комітет  .

Травень місяць

 

Організувати роботу по знищенню карантинних бур’янів  у населених пунктах з застосуванням агротехнічних прийомів.

                   Виконавчий комітет 

                    Протягом  вегетації бур’янів.

 

Дотримуватись технології обробітку ґрунту , застосовувати гербіциди відповідно до Переліку пестицидів та агрохімікатів.

Керівники сг підприємств

Весь період

 

Дотримуватись вимог  державної інспекції з карантину рослин  щодо недопущення  розповсюдження карантинних бур’янів при використанні  насіння , сіна , соломи , полови , зерна і зерно відходів , тощо.

Керівники сг підприємств

Весь період

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                 МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 19

від 19 травня 2017 року

Про організацію літнього

відпочинку дітей у 2017 році

 

З метою забезпечення організованого та якісного оздоровлення й відпочинку дітей та підлітків влітку 2017 року, створення належних умов для відпочинку та оздоровлення дітей, відповідно до  ст. 5 Закону України "Про охорону дитинства”, Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей”,  керуючись ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Погодити заходи для проведення оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2017 року по сільській раді, що додаються.

2. Зав. ДНЗ «Ромашка» та директору школи ЗОШ  І-ІІІ ступенів с. Добра:

2.1 Проводити тематичні  культурно-виховні   заходи   (конкурси, вікторини, театральні, концертні дійства) з виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму, популяризації європейських демократичних цінностей та відродження національних традицій, сприяти розвитку здібностей у дітей;

2.2 Приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму та запобіганню нещасним випадкам.

2.3  Забезпечити контроль за дотриманням вимог Законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Пропожежну безпеку», за створенням належних умов  для   охорони життя і здоров’я дітей, якісного харчування,  за дотриманням санітарних, протипожежних правил, правил порядку проведення екскурсій, походів, купання у морі, правил перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту. Посилити відповідальність за дотриманням санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів, купання дітей.

2.4 Забезпечити перевірку стану ігрових і спортивних майданчиків, організувати проведення їх благоустрою.

2.5 Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучити дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом

3. Членам виконкому  сприяти по залученню позабюджетних  коштів для організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

 

                     Сільський голова                                                       І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                   МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 20

від 19 травня 2017 року

 

Про зміну господарського номера

          

Розглянувши та обговоривши  лист від 25.04.2017 року за вих..№ 63, який надійшов від Маньківського районного споживчого товариства про зміну господарського номера на нежитлову будівлю магазину № 48 «Промтовари» та відповідно до п.п.10 п б ст.. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Надати дозвіл Маньківському районному споживчому товариству змінити господарський номер на нежитлову будівлю магазину № 48 «Промтовари» по вул.. Центральна, с.Добра, Маньківського району, Черкаської області, з номера 33 на номер 33а.

2.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                    І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                      МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 21

від 19 травня 2017 року

 

Про затвердження заходів,

якими повинні керуватись аграрії у своїй роботі

при обробці полів пестицидами

 

Керуючись пунктом 1  статті 52 , пунктом 6 статті 59 , підпунктом 2 пункту а) статті 33, Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні «,заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Баліцького І.В. щодо необхідності затвердження заходів, якими повинні керуватись аграрії у своїй роботі при обробці полів пестицидами, виконавчий  комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Створити штаб по контролю за діями аграріїв, які знаходяться на території сільської ради та в своїй роботі застосовують пестициди  у  складі :

Начальника  штабу – Баліцький Іван Вікторович  (спеціаліста сільської ради )

Заступника  начальника  штабу – Гудемчук Галина Григорівна  (спеціаліста сільської ради)

Колісник Яків Степанович (керівника ФГ «Зевс «)

Колінчак Олександр Іванович (директор ТОВ «Укрзернопромтовари»)

 

 1. Затвердити    заходи  якими повинні керуватись аграрії у своїй роботі при обробці полів пестицидами  ( заходи   додаються в додатку  1 до  цього рішення  )
 2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на сільського голову  Баліцького І.В.

 

                     Сільський голова                                                       І.В. Баліцький

 

Додаток

до рішення виконавчого

 комітету № 21 від 19.05.2017 року

 

Заходи,

якими повинні керуватись аграрії у своїй роботі

при обробці полів пестицидами

або

як уникнути загибелі бджіл від дії пестицидів

 

Розпочинається період інтенсивного використання пестицидів на посівах сільськогосподарських культур. Зазвичай для цих цілей аграрії використовують широкий асортимент пестицидів. Але часто саме через згубну дію цих речовин гинуть бджолині сім’ї.

 

Пестициди — препарати, які використовують проти шкідників, збудників хвороб рослин, бур’янів та інших шкідливих організмів. Отже, це біологічно активні речовини, здатні викликати порушення життєдіяльності людини, теплокровних тварин та сільськогосподарських рослин. Окрім того, часто пестициди потрапляють на нецільові об’єкти в навколишнє середовище — грунт, повітря, водні басейни, знищують корисну фауну — ентомофагів, бджіл, комах запилювачів, переносяться на суміжні посіви та ценози, які не обробляються.

 

Аграріям та власникам бджолиних сімей слід приділяти належну увагу профілактичним заходам, які дозволяють уникнути випадків, пов’язаних із загибеллю бджіл.

 

Тому, згідно вимог підпункту 6.1.7. пункту 6 “Застосування пестицидів” Державних санітарних правил ДСП 8.8.1.2.001-98 та частини 2 статті 37 Закону України “Про бджільництво”, фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки сільськогосподарських культур, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це населення, сільську раду та землекористувачів в радіусі десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

 

Роботи з пестицидами, враховуючи безпечність для бджіл, слід проводити у вечірні (18–20) години при мінімальних висхідних повітряних потоках шляхом обприскування наземною апаратурою, при цьому пасіки необхідно вивезти не менш ніж на 5 км від оброблюваних ділянок або ізолювати їх на термін до п’яти діб в залежності від застосованого препарату (Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 підпункт 6.1.5. пункту 6 “Застосування пестицидів”)

 

Зважаючи на токсичність всіх пестицидів для бджіл, обприскування сільськогосподарських культур, які є медоносами, потрібно проводити у фазу бутонізації до цвітіння (в ранні та вечірні години). Обробки інсектицидами в садах, на посівах ріпаку та інших медоносних культур в період цвітіння забороняється.

 

Окрім цього, згідно з порядком проведення заходів щодо зменшення випадків отруєння бджіл під час проведення обробки сільськогосподарських угідь пестицидами, бджолярі повинні:

 

·         отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку у ветеринарній лікарні; 
поставити пасіку на облік у сільській раді за місцем постійного розташування пасіки, а у випадку кочівлі – у сільській раді, на територію якої прибули (Наказ Міністерства аграрної політики України від 20 вересня 2000р. № 184/82 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 року за № 737/4958);

·         отримати ветеринарне свідоцтво за формою №1 на перевезення бджолосімей на медозбір та запилення сільськогосподарських культур за межі району, області;
при отриманні повідомлення про проведення обробки сільськогосподарських культур пасічник повинен вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженням при застосуванні пестицидів.

 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про бджільництво, відшкодовується в порядку та розмірах, встановлених законодавством України, що передбачено статтею 39 Закону України “Про бджільництво”, а суперечки, що виникають у галузі бджільництва, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку (стаття 40 цього ж Закону).

 

Порушення Закону України “Про захист рослин” ст. 21 та Закону України “Про бджільництво” ст. 38 тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність.

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 22

від 19 травня 2017 року

 

Про затвердження заходів щодо

запобігання виникненню несчасних

випадків з людьми на водних об’єктах

 

Заслухавши та обговоривши питання  про затвердження заходів щодо запобігання виникненню нещасних випадків з людьми на водних об’єктах згідно  статті  38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розпорядження  Президента  України від 14.07.2011  № 190/2001-рп „Про невідкладні заходи  щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах”   виконком сільської  ради

 

ВИРІШИВ :

 

1. Інформацію  про затвердження заходів щодо запобігання виникненню несчасних випадків з людьми на водних об’єктах прийняти до відома.

2. Затвердити  заходи  щодо  запобігання  виникненню несчасних випадків з людьми на водних об’єктах (додаток  додається) 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій постійно  проводити  роз’яснюючу  роботу серед  населення  щодо  правил  поведінки та запобігання  загибелі людей  на  воді.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   залишаю  за  собою.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

Додаток

до рішення виконавчого

 комітету № 22 від 19.05.2017 року

 

 

ПЛАН

основних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних

об’єктах села під час весняно-літнього купального сезону 2017 року

 

з/п

 

Заходи

 

Виконавці

Тер-міни

вико-

нання

 

1

Здійснити облаштування місць масового відпочинку людей на сільських ставках згідно з Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України

Орендарі даних ставків

 

До

15.05

 

2.

Взяти на облік наявні на території села плавзасоби, визначити їхню приналежність та придатність до експлуатації

Виконавчий комітет

 

До

15.05

 

3

Перевірити готовність місць масового відпочинку населення до купального сезону

Виконавчий комітет

До

01.06

 

4

Заборонити купання в місцях, заборонених для масового відпочинку населення, позначити їх щитами з попереджувальними написами „Купатися заборонено!”

Орендарі даних ставків

 

До

15.05

 

5

З учнями школи провести заняття щодо вивчення правил безпечної поведінки на воді із залученням фахівців обласної рятувально-водолазної служби

Директор школи 

 

До

15.05

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                          МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 23

від 19 червня 2017 року

 

Про зміну господарського номера

          

Розглянувши та обговоривши заяву, яка надійшла від Берегулі Володимира Івановича від 25.05.2017 року про зміну господарського номера на житловий будинок, який знаходиться за адресою вул.. Паркова, 29 с.Добра, Маньківський район, Черкаська область, та відповідно до п.п.10 п б ст.. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Надати дозвіл Берегулі Володимиру Івановичу  змінити господарський номер на житловий будинок розташований за адресою вул.. Паркова, с.Добра, Маньківського району, Черкаської області, з номера 29 на номер 29а.

2.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                    І.В. Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                       МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 24

від 19 червня 2017 року

 

Про надання дозволу Мовчан В.С. на 

реконструкцію жилого будинку

 

Розглянувши заяву Мовчан Василя Сергійовича щодо надання дозволу на реконструкцію жилого будинку, а саме добудову частини будинку, який належить даній особі на праві власності та розташований по вул.. Захисників Вітчизни, 87, с. Добра, Маньківський район, Черкаської області керуючись пп..9 п.а ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Добрянської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Надати дозвіл Мовчан Василю Сергійовичу, мешканцю с.Добра, вул. Захисників Вітчизни, 87, на реконструкцію (добудову) жилого будинку.

2. Зобов’язати заявника оформити документи у відділі архітектури та містобудування  Маньківського району.

 

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 25

від 19 червня 2017 року

 

Про затвердження Порядку функціонування та утримання кладовищ с.Добра

 

На виконання власних повноважень, зазначених у ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про поховання та похоронну справу» (ст.8, ч.6 ст.23), 

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

 1. Затвердити Порядок функціонування та утримання кладовищ с. Добра (додаток 1).
 2. Виконкому сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті сільської ради.

 

Сільський голова                                  І.В. Баліцький

 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету

 № 25 від 19.06.2017 року

 

 

ПОРЯДОК

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ

села  Добра

 

Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 р.

            Вимоги до облаштування кладовища:

Кладовище має бути облаштоване огорожею, спеціальними місцями для розміщення сміття, освітленням,  туалетом,  колодязем,  під'їзною  дорогою,  стоянкою  для  автотранспорту  та  благоустроєм  основних  доріг   на   території

На території місць поховань не можуть бути розміщені об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

 

ВИМОГИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩ,  РЕЄСТРАЦІЇ ПОХОВАНЬ ТА ПЕРЕПОХОВАНЬ,   ОБЛІКУ НАМОГИЛЬНИХ СПОРУД НА МІСЦІ ПОХОВАНЬ

Доставка труни з тілом померлого на кладовища села Добра здійснюється спеціальним автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання   поховати   померлого,   для   поховання   двох  чи   більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання. Виконання волевиявлення померлого на поховання його тіла (останків) або праху на вказаному місці поховання, поряд з раніше померлими гарантується за наявності на вказаному місці поховання вільної ділянки землі   або   могили  раніше   померлого   близького   родича.   У   інших випадках    можливість    виконання    волевиявлення    померлого    про поховання його тіла на вказаному ним місці поховання визначається з урахуванням заслуг померлого перед суспільством і державою.

Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

Довжина могили для дорослого повинна бути не менш двох метрів, ширина – 1м, глибина не менш 1,5м. від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтових кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менш 0,5м, висота намогильного гробка – 0,5м. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

Поховання урн з прахом здійснюється в спеціально побудованих
колумбаріях чи пристосованих для цього огороджувальних стінах
кладовищ, конструкція яких повинна передбачати не більш трьох
рядів ніш по вертикалі та забезпечувати вільний доступ до них.

Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8м х 0,8м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.

Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Розмір земельної ділянки

Розмір могили

 

 

Площа, кв.м

Довжина, м

Ширина, м

Довжина, м

Ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

Примітка: у разі поховання померлого в нестандартній труні виконується могила залежно від довжини труни.

Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

 УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

 На території кладовища забороняється:

 • порушувати тишу і порядок;
 • кататися на санках, ковзанах і лижах;
 • проводити обрізування, посадку та пересадку дерев без погодження з виконавчим комітетом добрянської сільської ради.
 • вигулювати та випасати тварин;
 • накопичення сміття не на визначеному для цього міста збирання;
 • встановлення  столів  і  лав  не  в  місцях  виділеної ділянки  для поховання.

 Утримання  кладовищ,   військових  братських  та  одиночних  могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується установою, визначенею виконавчим комітетом Добрянської сільської ради, за рахунок коштів міського бюджету села Добра.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечується виконавчим комітетом Добрянської сільської ради, із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць    родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Озеленення на ділянках могил здійснюється користувачами могил з погодженням адміністрації кладовища для уникнення глибокого порушення ґрунтового покриву та намогильних споруд.  

 

Секретар ради                        М.В.  Галич

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 26

від 19 червня 2017 року

 

Про затвердження переліку

земельних ділянок, які плануються

під забудову  в майбутньому

 

Провівши інвентаризацію земельних ділянок по території села Добра та відповідно до ст..25, 31 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст..2,25 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності »

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

 1. Затвердити перелік земельних ділянок, які плануються під забудову  в майбутньому, а саме:

вул..Паркова – між домоволодіннями Макулова К.О. та Варданян В.В.

пров.Затишний – домоволодіння померлої Углійчур Анатолія Дем’янівни

вул..Паркова – між домоволодіннями Корнійчука Д.В. та Варданян В.В.

вул..Паркова – добавка Крохмальної М.М. біля домоволодіння нось М.Г.

вул..Паркова – між домоволодінням Калініченко Т.Л. та Деркача  Олександра Михайловича

пров. Затишний – добавка Деркач С.Н. та Терещук С.С. біля домоволодіння Бондаря Ю.В.

вул..Паркова – між домоволодінням Столярчука М.В. та Висоцької Л.О.

вул..Центральна – домоволодіння померлої Коцюруби Ф.І.

вул..Центральна – добавка Гаврилюка М.П. біля магазину

вул..Центральна – добавка Нось О.М. біля магазину

вул..Центральна – домоволодіння померлої Кравчук М.Н.

вул..Центральна – біля домоволодіння Захарченко Н.В. (за городом)

вул. Шевченка між домоволодіннями Висоцюкої Н.О. та Браморщик  О.М.

вул..Шевченка біля домоволодіння Дишлюка Ю.Д. – добавка Семенюка О.І.

вул..Шевченка між домоволодінням Заболотнього Г.Г. та Петровського Г.Я.

вул.Молодіжна – добавка мельник Ганни Сидорівни – на вуглу

вул.Вишнева – біля  домоволодіння  Орловської М.П.

вул.Захисників Вітчизни – біля магазину

вул. Захисників Вітчизни – домоволодіння Постой М.Ю.

вул. Захисників Вітчизни – домоволодіння померлої Романюк З.М.

вул. Захисників Вітчизни – земельна ділянка між будинками 87 та 91

вул..Молодіжна – добавка Загорійчук С.І.

вул..Молодіжна – між домоволодінням Перенчука В.П. та Загорійчука М.К.

вул..Молодіжна – біля Коцюруби – добавка  Голяк  Л.Д.

вул..Колгоспна – біля кропоружки – 3 земельні ділянки

 1. Спеціалісту землевпоряднику сільської ради  взяти до уваги та постійно використовувати в роботі.
 2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                    І.В. Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                    МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 27

від 19 червня 2017 року

 

Про надходження до місцевого

бюджету платежів по платі за землю

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Податкового кодексу,

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Інформацію про стан надходження до місцевого бюджету платежів по платі за землю визнати задовільним.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

Сільський голова                                                    І.В. Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

         МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 28

від 30 червня 2017 року

 

Про  проведення

поточного  ремонту в  ДНЗ  «  Ромашка »

 

Розглянувши та обговоривши  інформацію завідуючої ДНЗ « Ромашка»   щодо необхідності проведення  поточного  ремонту приміщення  дитсадка, керуючись статтею 32 , статтею 52, частиною 6 статті 59 , Закону України « Про місцеве самоврядування в Україн» виконавчий  комітет сільської ради

В И Р І Ш И В :

 

 1. Інформацію завідуючої ДНЗ « Ромашка» с.Добра  щодо необхідності  проведення поточного  ремонту взяти  до відому.

 

2.  Призупинити навчально-виховний процес у дитячому навчальному  закладі «   Ромашка» на період поточного ремонту  в  липні 2017 року та відповідно  графіку  ремонтних  робіт.

 

 1. Призначити  Дзень Є.К. відповідальною за  своєчасне  і  в  повному  обсязі  проведення  робіт  з  поточного  ремонту  відповідно  встановленого  графіку.

 

 1. Доручити  Дзень Є.К.  підписання  акту  виконаних  робіт з  поточного  ремонту  ДНЗ  « Ромашка» с.Добра.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на спеціаліста з питань комунального майна.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 29

від 30 червня 2017 року

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету від 02.12.2016 року

№ 56 «Про організацію громадських робіт у 2017 році»

 

 Внести зміни  до рішення виконавчого комітету  від 02.12.2016 року №  56 «Про організацію громадських  робіт у 2017 році»,  виклавши  п.2 в такій редакції:

          «Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (за їх погодженням) та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати  за рахунок коштів місцевих бюджетів -70%  та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 30%.»

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 30

від 30 червня 2017 року

Про план  роботи  виконавчого

комітету на ІІІ-й квартал 2017 року.

 

            Керуючись  статтею 59 ч. 6  , ст. 52 , ст. 27  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши  проект плану  роботи  виконавчого комітету  на третій  квартал 2017 року,   виконавчий комітет сільської ради відмічає: що всі питання,передбачені планом роботи на 2-й квартал 2017 року розглянуто, прийнято відповідні рішення та взято на контроль рішення,котрі цього  потребують. Виконавчим комітетом,керівниками установ та організацій, спеціалістами виконкому  здійснювалися  організаційні заходи щодо відзначення загальнодержавних та релігійних свят в селі ,виконувались роботи  щодо впорядкування території населеного пункту,а також здійснювався дієвий контроль за роботою бюджетних установ щодо виконання заходів з функціонального спрямування ,заслуховувались звіти керівників бюджетних установ щодо виконання завдань, передбачених планами роботи. Враховуючи вищевикладене та зважаючи на недоліки у плануванні та шляхи покращення планування роботи виконавчого комітету ,виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В  :

 

 1. Взяти до відому інформацію секретаря виконавчого комітету щодо виконання завдань,  передбачених планом роботи на другий  квартал 2017 року ( інформація додається )
 2. Затвердити план  роботи  виконавчого комітету на ІІІ-й квартал 2017 року

( додається )

 1. Затвердити примірний графік засідань виконавчого комітету сільської ради в ІІІ кварталі  2017р., оприлюднення проектів рішень .
 2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на секретаря виконкому   Галич М.В.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 31

від 13 липня 2017 року

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради щодо забезпечення

реалізації громадянами конституційного

права на звернення за І півріччя 2017 року.

                                

            Заслухавши інформацію сільського голови Баліцького І.В. про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, виконавчий комітет відмічає, що робота зі зверненнями поставлена на належному рівні. Є графіки прийому громадян. Визначено день особистого прийому – понеділок. Всі заяви та звернення розглядаються своєчасно.  Впродовж І півріччя 2017 року в сільській раді розглянуті всі звернення громадян, які зареєстровані на особистому прийомі сільським головою. Усі  звернення громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. 

        Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 05.03.2008 № 55 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально.

Відповідно до п.1 ч. б ст. 38  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий  комітет

                                                          вирішив:

 1. Інформацію сільського голови  Баліцького Івана Вікторовича взяти до відома.
 2. Визнати  позитивною  роботу виконкому сільської  ради щодо  забезпечення реалізації громадянами  конституційного права  на звернення.
 3. Про роботу виконавчого комітету сільської ради по розгляду звернень, заяв, скарг розглядати на засіданні виконкому щоквартально.
 4. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                             І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                   МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 32

від 13 липня 2017 року

 

Про  звіт по виконанню  сільського

бюджету  за  I  півріччя  2017 року

Заслухавши і обговоривши звіт в.о. головного бухгалтера Добрянської сільської ради  Бодаша М.М. про виконання сільського бюджету за I півріччя 2017  року сільська рада відмічає, що протягом I півріччя 2017 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За I півріччя 2017 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 1 111 574,02 грн., що становить 134,90 %  або на 287 425,02 грн. більше. виконання доходів загального фонду сільського бюджету за І півріччя 2017 року до річного завдання становить 44,2%.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в:

 

1.                  Затвердити   звіт про виконання  сільського бюджету за  І півріччя 2017 року  по доходах сільського бюджету.

2.                  Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію  сільської ради комісію з питань планування бюджету та фінансів /Бойко Л.М./.

 

Сільський голова                                                      І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                 МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 33

від 13 липня 2017 року

 

Про роботу Добрянського

будинку культури та сільського клубу

з питань культурно-масової роботи серед населення.

 

Заслухавши та обговоривши інформацію  директора Будинку культури Гули Оксани Миколаївни та завідувача сільським клубом Заболотнього Віктора Степановича про роботу   з питань культурно-масової роботи серед населення  в І півріччі 2017 року, виконавчий комітет відмічає, що Добрянським Будинком культури проводяться заходи,передбачені планами роботи та ,зокрема, за І півріччя 2017 рік  проведено 2 тематичних  вечори, 3 концерти художньої самодіяльності,2 театралізованих заходи для дітей та інших культурно-мистецьких заходів.  Враховуючи  обсяг робіт ,які необхідно здійснити для належного функціонування приміщення Будинку культури, реальний стан матеріально - технічної бази, керуючись статтею52, ст.59  ч.6 , ст.  32  п. а) п. п.  1,  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні  „  виконком  сільської ради

 

В И Р І Ш И В   :

 

 1. Інформацію директора Будинку культури та завідуючого сільським клубом  з питань культурно-масової роботи серед населення взяти  до відому. ( Інформація додається )
 1. Виконавчому комітету , дирекції Будинку культури забезпечити виконання культурно – масових заходів ,передбачених  планом роботи  на 2017 рік.
 1. Виконкому клопотати перед сільською радою про виділення  коштів на проведення культурно – мистецьких  заходів та покращення  матеріально - технічної бази культурно-освітніх установ  в  повному  обсязі .
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Галич М.В.

 

Сільський голова                                                    І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 34

від 13 липня 2017 року

 

Про надання дозволу Малаховецькому Ю.М.на 

будівництво піднавісу для зберігання зерна на 

власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра

 

Розглянувши заяву Малаховецького Юрія Миколайовича щодо надання дозволу на будівництво піднавісу для зберігання зерна на власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра, керуючись пп..9 п.а ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Добрянської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Надати дозвіл Малаховецькому Юрію Миколайовичу, мешканцю с.Добра, вул. Паркова, 1, на будівництво піднавісу для зберігання зерна на власній (приватизованій) земельній ділянці, площею 0,6826 га.

2. Зобов’язати заявника оформити документи у відділі архітектури та містобудування  Маньківського району.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 35

від 28 липня 2017 року

Про  відзначення  у   Добрянській

сільській раді Дня Державного Прапора

України та  26-ї річниці  Незалежності

України

 

     Відповідно до пункту 20 частини четвертої  статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження  Маньківської райдержадміністрації «Про  відзначення  у Маньківському районі Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України», з  метою відзначення в Добрянській  сільській  раді  Дня Державного  Прапора України та 26-ї річниці   Незалежності України, виконком сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

    1. Затвердити  заходи щодо підготовки  та відзначення Дня Державного Прапора України та 26-ї річниці незалежності України  в Добрянській сільській раді (далі-заходи), що додаються.

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Баліцького І.В.

 

                Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                 рішенням виконавчого комітету

                                                                                                                                              від 28 липня 2017    №  35

 

ЗАХОДИ

 

щодо підготовки та відзначення  Дня Державного Прапора України та

 26-ї річниці  незалежності  України в Привільненській сільській раді

 

 1.  Забезпечити  напередодні  та під час святкування Дня Державного Прапору  України  та 26-ї річниці незалежності України  благоустрій та святкове оформлення центру села  з використанням  державної символіки;  упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань осіб, які загинули  у боротьбі за свободу і незалежність України, воїнів, полеглих у боях.

сільський голова

до 23 серпня 2017 року

 1. Організувати і провести тематичні просвітницькі заходи, спрямовані  на виховання патріотизму та підвищення  інтересу громадян, передусім молоді, до історії  українського державотворення.

виконавчий комітет

серпень 2017 року

 1. В бібліотечних закладах сільської ради  оформити книжкові  виставки та огляд літератури, присвячені Дню Державного Прапора України та

         26-ї річниці  незалежності  України. Організувати  виставки фото- та

         архівних документів, приурочених історії українського  державотво-

          рення, становлення та утвердження  державних символів України.

завідуюча сільською бібліотекою

серпень 2017 року

 1.  Сприяти  широкому висвітленню в засобах масової інформації святкових заходів з нагоди Дня Державного Прапора України, 26-ї річниці незалежності України

виконавчий комітет

серпень 2017 року

 

 1. Забезпечити у святкові та вихідні  дні стабільну  роботу КП Добрянської сільської ради,  енергопостачання, громадського транспорту, об’єктів торгівлі,  лікарської амбулаторії сімейного типу. Забезпечити оперативне  чергування  відповідальних працівників у святкові дні.

виконавчий комітет

серпень 2017 року

 

 1. Забезпечити належний громадський порядок, безпеку дорожнього руху  для громадян у місцях проведення заходів з нагоди Дня Державного Прапора України, 26-ї річниці незалежності України.

 

виконавчий комітет

серпень 2017 року

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 36

від 28 липня 2017 року

 

Про роботу дошкільного навчального

закладу «Ромашка» с.Добра

 

Керуючись ст. 32 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України « Про дошкільну освіту» та заслухавши інформацію завідувача ДНЗ «Ромашка» Дзень Є.К., а саме що на території територіальної громади працює дошкільний навчальний заклад « Ромашка» . В дитячому садочку створені всі умови для перебування двох різновікових груп. Заслухавши інформацію завідувача ДНЗ Дзень Євгенії Костянтинівни слід відзначити, що станом на 01.09.2017 року в старшій групі нараховувалось 14 дітей, а в молодшій – 13 дітей. З дітьми працюють два вихователі, які мають педагогічну освіту: Найко Я.В. та Ворона О.В. Протягом року вони проводили з вихованцями за програмою « Я у Світі» різні заняття, виховні заходи ( свято Осені, Андріївські вечорниці, Новорічний ранок,  Свято 8 Березня, Зустріч птахів, Випускний бал). На неналежному рівні проводились заняття з фізкультури. Однією з основних причин є відсутність спортивної зали. За сприятливих погодних умов ці заняття проводяться на свіжому повітрі. Частішими стали екскурсії для дітей, під час яких проводяться  спостереження, виховується бережне ставлення до природи.

Повноцінним є харчування дітей. Вартість одного харчодня складає біля 30 гривень. За один день перебування дитини в садочку батьки платять 6 гривень, багатодітні – 3. В меню є різні крупи, м’ясо, риба, масло, ковбаса, твердий сир, кисломолочні продукти, цитрусові, соки. Всі продукти мають сертифікати якості. Кухар Найко Г.С. відповідально відноситься до виконання своїх обов’язків: страви якісні, з усіх продуктів зберігаються добові проби.

Дитячий садочок знаходиться в окремому приміщенні. В приміщенні замінено вікна на енергозберігаючі та встановлено автономне опалення, тому дуже затишно навіть при значному зниженні температур.

В створенні сприятливих умов перебування дітей в дитячому садку  велика участь сільської ради. Сільський голова Баліцький І.В. намагається позитивно вирішувати проблемні питання. Левову долю в проведенні ремонту приміщення бере на себе сільська рада. Були виділені кошти на закупівлю будівельньних матеріалів, побутових предметів, предметів гігієни та іграшок .

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 1. Визнати роботу дитячого навчально-виховного закладу задовільною.
 2. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 37

від 28 липня 2017 року

 

Про надання дозволу

на продаж будинку

 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на звернення гр. Каченюк Василя Івановича, виконком сільської ради

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

 1. Надати дозвіл гр. Каченюк Василю Івановичу, 1962 року народження,  на продаж нерухомого майна, а саме житлового будинку, розташованого в с. Добра, Маньківського району, Черкаської області, вул. Шевченка, 27, що йому належить.

 

                        2. Надати дозвіл гр. Каченюк Василю Івановичу, 1962 року народження, на зняття з реєстрації місця проживання Каченюк Катерини Василівни, 2005 року народження (його дочки).

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                 МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 38

від 29 серпня 2017 року

 

Про підготовку установ та організацій

до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 -2018 рр.

на території Добрянської сільської ради

 

       Відповідно до ст. 32 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Баліцького І.В. керівників установ та організацій, які знаходяться на території сільської ради про підготовку установ та організацій населених пунктів в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр.

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 1. Затвердити план заходів з підготовки установ та організацій до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр. на території Добрянської сільської ради ( заходи до рішення додаються).

2.     Керівникам установ та організацій, які знаходяться на території  сільської ради     забезпечити чітке дотримання намічених планом заходів, згідно з вказаними строками.

3.     Керівникам установ та організацій активізувати  роботу щодо участі у заходах по зменшенню витрат електроенергії  та економії газу в межах сільської ради.

4.     Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій ради на безумовне здійснення комплексу заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

5.     Про хід виконання  даного рішення інформувати виконавчий комітет сільської ради до 19.10.2017 року.

6.     Контроль за виконання даного  рішення  лишаю за собою.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

                                                                                                      Додаток  до рішення виконавчого комітету

                                                                                                Добрянської сільської ради 

                                                                                                    від 29.08.2017року № 38

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки установ та організацій до роботи

в осінньо-зимовий період  2017-2018 рр. на території

Добрянської сільської ради

 

№ з/п

Заходи

Хто відповідальний

Термін виконання

 

1

Керівникам установ та організацій , які знаходяться на території сільської ради  додержуватись режиму енергозбереження та вжити заходів з метою забезпечення  утеплення приміщень для безперебійної роботи в осінньо-зимовий період.

Керівники  всіх закладів та установ

13.10.2017

 

2

Установам та організаціям, незалежно від форм власності, що розташовані на території Добрянської сільської ради, постійно дбати про економне витрачання електроенергії, дрів

Керівники установ та

організацій

постійно

 

3

Головному бухгалтеру передбачити кошти необхідні для проведення вчасного підключення обладнання  установ ради в опалювальний сезон,на прибирання доріг  від снігового покриву,придбання піску та солі для підсипки доріжок у зимовий період  

Головний бухгалтер сільської ради Бодаш М.М.

01.10.2017р

 

4

Керівникам бюджетних установ вжити невідкладних заходів по усуненню недоліків в питаннях готовності до опалювального сезону 2017-2018р.р.

Керівники установ та організацій

11.10.2017р

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                             МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 39

від 29 серпня 2017 року

 

Про роботу опікунської ради при

виконавчому комітеті

Добрянської сільської ради

 

        Керуючись Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт голови опікунської ради Шевченко С.В., ознайомившись з інформацією про роботу опікунської ради у 2016 році, з метою покращення соціально-правового захисту дітей, які проживають на території сільської ради, виконавчий комітет

                                                ВИРІШИВ:

         1.Інформацію про роботу опікунської ради взяти до відома

(додається).

         2.Роботу опікунської ради визнати задовільною.

   3.Здійснювати постійний контроль за умовами проживання дітей, які проживають на території Добрянської  сільської ради.

         4.Секретарю опікунської ради продовжувати сприяти у забезпеченні особистих і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров”я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов”язки.

        5.Опікунській раді прикласти всі зусилля по захисту конституційних прав і свобод дітей, їх соціального захисту, запобігання вчинення ними правопорушень і дитячої безпритульності, сприяти фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей.

      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Галич М.В.

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 40

від 29 серпня 2017 року

Про підготовку Добрянської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів до нового 2017/2018 року

 

Керуючись пп. 1 п, а ст..32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора школи Коваль Миколи Петровича, виконавчий комітет відмічає що в школі проведено поточний ремонт приміщень класів та будівлі в цілому, також отримали для школярів нові комплекти підручників,  

 

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

 1. Інформацію директора Добрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Коваль М.П. прийняти до відому.
 2. Закінчити ремонтні роботи в школі до 31.08.2017 року.
 3. Затвердити комісію по перевірці готовності школи до нового навчального року в складі:

Шейко Р.Г. – депутат сільської ради, голова комісії

            Члени комісії:

Шевченко С.В. – член виконкому

Молодоженя О.М. – член виконкому

Бойко О.П. – депутат сільської ради

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому Гудемчук Г.Г.

 

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                     МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 41

від 29 серпня 2017 року

 

Про надання дозволу на видалення

аварійних зелених насаджень

 

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", на підставі заяви від Колісника Я.С. від 21.08.2017 року та акту обстеження, наданих комісією,

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Дозволити видалення аварійних зелених насаджень по провулку Кошового с.Добра, Маьківського району, Черкаської області, жителю Коліснику Якову Степановичу які знаходяться на землі.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з земельних питань  /Колінчак О.І./

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 42

від 29 серпня 2017 року

 

Про надання дозволу Хамелюк Н.П..на 

будівництво нежитлової господарської споруди на  

власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра

 

Розглянувши заяву Хамелюк Наталії Петрівни щодо надання дозволу на будівництво нежитлової господарської споруди на власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра, керуючись пп..9 п.а ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Добрянської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Надати дозвіл Хамелюк Наталії Петрівні, жительці с.Добра, вул. Молодіжна,   , на будівництво нежитлової господарської споруди на власній (приватизованій) земельній ділянці, площею 0,2588 га.

2. Зобов’язати заявника оформити документи у відділі архітектури та містобудування  Маньківського району.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                                                                                  МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 43

 

від 29 серпня 2017 року

Про затвердження Порядку списання

з житлового фонду будинків,

непридатних для проживання

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту "б" ст. 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 7 Житлового кодексу Української  РСР,  Постанови Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 р.№ 189 «Про порядок обстеження стану жилих  будинків з метою встановлення жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання»,  з метою обліку житлового фонду та здійснення контролю за його використанням, виконавчий комітет сільської ради

 

 •           1.Затвердити:

           1.1. Порядок списання з житлового фонду будинків,  непридатних для проживання, згідно з додатком 1.

          1.2. Склад комісії по обстеженню технічного стану житлового фонду, згідно додатку

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Баліцького І.В.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

                               ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 44

 

від 28 верестня 2017 року

Про стан використання земель с/г призначення

на території сільської ради

 

           Відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та  відповідно до ст. 5 Земельного кодексу України земельне законодавство базується на принципах поєднання особливостей використання землі як  природного ресурсу і основного засобу виробництва,  забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб,  невтручання в здійснення громадянами, юридичними особами  своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом, забезпечення раціонального використання та охорони земель, забезпечення гарантій прав на землю,  пріоритету вимог екологічної безпеки.

              Питання раціонального використання земель сільськогосподарського та комерційного призначення, а також дотримання земельного законодавства на території ради є одне із основних в роботі спеціаліста -землевпорядника сільської ради Гудемчук г.Г..  На даний час площа земельних ділянок  в адміністративних межах сільської ради складає :

Загальна площа земель складає – 4909,60  га;

з них :

с/г угіддя                                                 - 4248,7713  га;

лісові землі                                             - 140,90  га;  

 землі населених пунктів у володінні громадян    -438,6567  га;

землі під водою                                      - 41,7855  га;

        Загальна площа пайового фонду, яка підлягала розпаюванню   складала – 2768,78 га,  879  громадяни отримали  державні акти на земельні ділянки.

   На території сільської ради здійснюють сільськогосподарську діяльність :

 ТОВ «Кищенці» використовує   2295,32 га,  землі і з земель пайового фонду в тому числі 2295,32  га ріллі. Всього договорів оренди з власниками земельних часток(паїв) –  776, всі зареєстровано.

ФГ «Червона калина – С» – використовує 52,616 га. землі із пайового фонду. Всього договорів оренди 18, з них зареєстровано –  18.

ФГ «Польовенко» - використовує 21,7720 га  землі із пайового фонду. Всього договорів оренди   7  , з них зареєстровано – 7.

ФГ «Лотос» - використовує 18,5468 га.  землі із пайового фонду . Всього заключено договорів оренди з власниками земельних часток  (паїв) – 6, з них зареєстровано – 6.

ФГ «Берегиня» - використовує 3,1182 га. землі із земель пайового фонду. Всього договорів – 1, з них – 1 зареєстровано.

Одноосібники (громадяни, які виділили свої часки(паї) в натурі ) – 82 – 275,2288 га..

ФГ «Корнійчук» використовує 381,5 га. земель запасу сільської ради.

Також із земель запасу сільської ради виділено громадянам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства – 438,6567 га.

Землі комерційного призначення на  території сільської ради  використовуються  магазинами Басараб С.І., Брага Л.В., Черненко О.О..

 Правовстановлюючі документи, які підтверджують право користування оформлені згідно діючого законодавства. 

Із земель водного фонду на території сільської ради є 4 ставки:

«Сільський № 1», розташований в межах населеного пункту с.Добра площею 7,4290 га  , орендар Кащук В.В.  договір оренди № 766_ від  31.05.2007 року.

«Польвий», розташований в межах населеного пункту с.Добра площею 10,5585 га  , орендар Когут М.П. договір оренди № 760 від 10.05.2007 року.

«Юльчин», розташований в межах населеного пункту с.Добра площею 0,7118  га , орендар Когут М.П.  договір оренди №  7123/00004003340 від 10.09.2012 року.

«Сільський - 2», розташований в межах населеного пункту с.Добра площею 5,8045 га .

Ставки  за межами населеного пункту с.Добра використовуються:

«Манчин», розташований поза межами населеного пункту с.Добра площею 2,4361 га, орендар Сотніченко П.В.  договір оренди №  712310004001517 від 22.12.2011 року.

«Курники», розташований поза межами населеного пункту с.Добра площею 1,99 га , орендар Шевчук І.М. договір оренди № 040879000011 від 15.07.2008 року .

«Дружба», розташований поза межами населеного пункту с.Добра площею 12,8556 га  , орендар Бойко Л.В.  договір оренди № розп.34/01-02-1 від 26.11.2013 року.

Земель наданих в оренду громадянам села в межах населеного  пункту, які надані в оренду та до бюджету с.Добра, надходять кошти за їх використання – на  даний час не має.

Крім цього  землі запасу не використовуються  жителями населеного пункту під випас худоби ВРХ.

Враховуючи вищенаведене,

 

  виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Інформацію спеціаліста-землевпорядника  сільської ради  Гудемчук Г.Г. прийняти до відома.

 

2. Спеціалісту землевпоряднику сільської ради Гудемчук Г.Г.:

 • Проводити роботу з  громадянами  та юридичимиі особами про   відповідальність  відповідно до законодавства за такі порушення:

    - укладання угод з порушенням земельного законодавства;

    -  самовільне захоплення земельних ділянок;

     - псування сільськогосподарських угідь та інших земель, їх забруднення хімічними та радіоактивними речовинами і стічними водами, засмічення   побутовими та іншими відходами;

    -  розміщення, проектування, будівництво, введення  в дію об’єктів, що негативно впливають  на стан земель;

    - невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням;

    -  знищення межових знаків;

    - приховування від обліку і реєстрації та перекручування даних про стан земель, розміри та кількість земельних ділянок;

    - не проведення рекультивації порушених земель;

    - знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

    -  невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту;

   -  самовільне відхилення від проектів землеустрою;

   -   ухилення від державної реєстрації  земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

   -  порушення строків розгляду заяв щодо відведення земельних ділянок.

3. Про хід виконання даного рішення спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Гудемчук г.Г. доповісти в грудні  2017  року на засіданні виконавчого комітету сільської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Баліцького І. В.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 45

від 28 вересня 2017 року

Про забезпечення медичного

обслуговування в 2017 році

 

Керуючись пп. 1 п, а ст..32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої ФАПом № 1 (фельдшера) Колінчак Тетяни Олександрівни, виконавчий комітет відмічає що в с.добра проводиться відповідна робота спрямована на реалізацію комплексних заходів, щодо поліпшення медичного обслуговування сільського населення. Щорічно проводяться медичні огляди лікарями  Маньківської районної лікарні. Працівниками ФАПів надається перша медична допомога. На придбання медикаментів з сільського бюджету в 2017 році виділено 5000 грн. 

Поряд з цим серед населення ведеться роз’яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя,планування сім’ї .

 Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

 1. Завідуючим  ФАПами Колінчак Т.О. та Вінніковій О.П., систематично проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, постійно слідкувати за станом здоров’я одиноко проживаючих громадян, регулярно проводити надомне обстеження пристарілих.
 2. Контроль за виконання рішення покласти на члена виконкому Смакоуз Т.Г.

 

 

                 Сільський голова                                        І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 46

від 28 вересня 2017 року

Про затвердження схеми санітарної

очистки села Добра на 2017-2020 роки

 

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", та розглянувши лист який надійшов від сектору взаємодії з правоохоронними органами Маньківської районної державної адміністрації про необхідність розроблення та затвердження схем очистки населених пунктів,

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Затвердити схему санітарної очистки села добра на 2017 – 2020 роки.додатки 1 та 2/.

2. Довести до відому всіх підприємців та жителів с.Добра схему санітарної очистки с.Добра

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                               І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 47

від 28 вересня 2017 року

 

Про скасування рішення виконавчого

комітету Добрянської сільської ради 

№ 34 від 13 липня 2017 року

 

Керуючись пп..9 п.а ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та розглянувши заяву Малаховецького Юрія Миколайовича про скасування рішення виконавчого комітету добрянської сільської ради «Про  надання дозволу на будівництво під навісу для зберігання зерна на власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра»,

 

виконком Добрянської сільської ради вирішив:

 

 1. Скасувати рішення виконавчого комітету Добрянської сільської ради від 13 липня 2017 року № 34 «Про  надання дозволу на будівництво під навісу для зберігання зерна на власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра».
 1. . Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                               І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 48

від 28 вересня 2017 року

 

Про надання дозволу Малаховецькому Ю.М.на 

будівництво гаража на власній (приватизованій)

земельній ділянці в с. Добра

 

Розглянувши заяву Малаховецького Юрія Миколайовича щодо надання дозволу на будівництво гаражу на власній (приватизованій) земельній ділянці в с. Добра, керуючись пп..9 п.а ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Добрянської селищної ради 

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Надати дозвіл Малаховецькому Юрію Миколайовичу, мешканцю с.Добра, вул. Паркова, 1, на будівництво гаражу на власній (приватизованій) земельній ділянці, площею 0,6826 га.

2. Зобов’язати заявника оформити документи у відділі архітектури та містобудування  Маньківського району, Черкаської області.

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 49

від 28 вересня 2017 року

 

Про зміну типу об’єкта по господарського обліку

непридатного для проживання житлового

будинку № 37 по вул. Шевченка.

       

         Відповідно до п. 5 ч. б ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заяву  гр. Гули Олексія Дмитровича про необхідність змінити тип об’єкта по господарського обліку 0160-1 на код 4, за адресою вул.. Шевченка, 37 с.Добра, оскільки житловий будинок зруйнований ( непридатний для проживання ),

 

виконавчий комітет  Добрянської сільської ради вирішив :

 

1. Змінити тип об’єкта погосподарського обліку 0160-1 на код 4 оскільки житловий будинок по вул.. Шевченка, 37 с.добра, Маньківського району, Черкаської області є непридатним для проживання.

  2.  Рекомендувати заявнику в місячний термін  розібрати  вищевказаний  будинок та привести земельну ділянку в належний  санітарний стан,  дотримуючись норм житлового та природоохоронного законодавства.  

  3. Секретарю сільської ради Галич М.В. внести зміни до облікових документів житлового фонду сільської ради.

 1.  Контроль за виконанням рішення  покласти на секретаря сільської

ради Галич М.В.

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 50

від 28 вересня 2017 року

 

Про початок опалювального сезону

2017-2018 року  на об’єктах соціальної 

сфери на території  Добрянської

сільської ради

 

На виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації,  нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами, з метою своєчасного початку опалювального сезону  (три доби з середньодобовою температурою нижче + 8  Со),

 

виконавчий комітет сільської ради вирішив:

 

1.         Керівникам  закладів освіти, культури, розпочати опалювальний   сезон на об’єктах соціальної сфери, що фінансуються з місцевого  бюджету, відповідно до кліматичних умов,  згідно з державними будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації будівель, нормами санітарного законодавства, правилами та інструкціями.

2. Отримати відповідні акти перевірки вентиляційних та димових каналів (при наявності) в закладах освіти та медицини.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

                   Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 51

від 28 вересня 2017 року

 

Про план  роботи  виконавчого

комітету на ІV-й квартал 2017 року.

 

         Керуючись  статтею 59 ч. 6  , ст. 52 , ст. 27  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши  проект плану  роботи  виконавчого комітету  на четвертий  квартал 2017 року,   виконавчий комітет сільської ради відмічає: що всі питання,передбачені планом роботи на 3-й квартал 2017 року розглянуто, прийнято відповідні рішення та взято на контроль рішення, котрі цього  потребують. Виконавчим комітетом, керівниками установ та організацій, спеціалістами виконкому  здійснювалися  організаційні заходи щодо відзначення загальнодержавних та релігійних свят в селі, виконувались роботи  щодо впорядкування території населеного пункту,а також здійснювався дієвий контроль за роботою бюджетних установ щодо виконання заходів з функціонального спрямування, заслуховувались звіти керівників бюджетних установ щодо виконання завдань, передбачених планами роботи. Враховуючи вищевикладене та зважаючи на недоліки у плануванні та шляхи покращення планування роботи виконавчого комітету ,виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В  :

 

 1. Взяти до відому інформацію секретаря виконавчого комітету щодо виконання завдань,  передбачених планом роботи на третій  квартал 2017 року.
 2. Затвердити план  роботи  виконавчого комітету на ІV-й квартал 2017 року

( додається )

 1. Затвердити примірний графік засідань виконавчого комітету сільської ради в ІV кварталі  2017р., оприлюднення проектів рішень .
 2.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на секретаря виконкому   Галич М.В.

 

 

Сільський голова                                                І.В.Баліцький

 

Додаток 1                                                                                                                                 до рішення №  51                           від 28.09.2017року

ПЛАН

 РОБОТИ ВИКОНКОМУ ДОБРЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Перелік питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету

 

Жовтень

Дата проведення:25.10.2017 року

 1. Про Про стан обслуговування громадян похилого віку соціальними працівниками на території сільської ради.
 2. Гордашевська Н.М. та Хоменко Н.В.
 3. Про проведення робіт із вирубки аварійних дерев.
 4. Про підготовку та відзначення Дня сільгосп. виробників(20 листопада).

 Відповідальні: Гула О.М. Заболотній В.С..

Листопад

Дата проведення: 24.11.2017 року

 1. Про  здійснення заходів військово-патріотичного виховання юнаків та підготовку молоді до служби в Збройних силах України”

Відповідальні: Галич М.В. та Коваль М.П.

Грудень

Дата проведення:22.12.2017 року

 1. Про роботу виконавчого комітету Добрянської сільської ради за 2017 рік. Відповідальні: Баліцький І.В. та Галич М.В..
 2. Про організацію громадських робіт у 2018 році..

 Відповідальні: Галич М.В.

 1. .Про охоплення жителів с.Добра  житловими субсидіями.
  • Галич М.В., Кравчук Т.С.
 2. Про святкування Новорічних та Різдвяних свят.
  • Гула О.М. Заболотній В.С..
 3. Про план роботи виконавчого комітету на 2018 рік.

     

Організаційні заходи.

Жовтень

1.Заходи до дня вшанування людей похилого віку.

Відповідальні: Баліцький І.В., Бодаш М.М., Галич М.В..

2.Провести День козацтва – 14 жовтня.

Відповідальні: Гула О.М. Заболотній В.С..

Листопад

 1. Дня сільгосп. виробників (20 листопада).

Відповідальні: Гула О.М. Заболотній В.С..

Грудень

 1. Заходи до Дня інваліда.

     Відповідальні: Баліцький І.В., Бодаш М.М., Галич М.В..

 1. Новорічні  та Різдвяні свята.

Відповідальні: Гула О.М. Заболотній В.С..

 

Секретар ради                                              М.В. Галич

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 52

від 25 жовтня 2017 року

 

Про заборону спалювання листя, залишків

 сухої рослинності та побутових відходів

 на території Добрянської сільської ради

Відповідно до ст.22 Закону України ”Про охорону атмосферного повітря”, Санітарних правил утримання територій населених місць № 42-128-4690-88, п.4.8 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст.77-1), Правил благоустрою Добрянської сільської ради, у зв’язку з різким збільшенням в осінній період порушень природоохоронного та санітарного законодавства – масовим спалюванням опалого листя, сухої трави та відходів, з метою запобігання погіршенню якості атмосферного повітря,

виконавчий комітет  Добрянської сільської ради вирішив:

1. Заборонити спалювання на території Добрянської сільської ради твердих побутових відходів, опалого листя, стерні, залишків сухої рослинності.

2. Голові адміністративної комісії  забезпечити оперативне реагування на звернення громадян про спалювання відходів.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, тримати на постійному контролі санітарно-екологічний стан власних та прилеглих територій, санітарно-захисних зон та не допускати понаднормового накопичення відходів та їх спалювання.

4. Виконавчому комітетові сільської ради організувати проведення роз’яснювальної роботи з населенням про недопущення спалювання твердих побутових відходів, опалого листя, стерні, залишків сухої рослинності, здійснювати постійний контроль за дотриманням Правил благоустрою Добрянської сільської ради;

5. В разі виявлення порушень спільно із представниками відділу поліції складати протоколи про аміністративні правопорушення на фізичних та юридичних осіб та подавати на розгляд адміністративної комісії.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 53

від 25 жовтня 2017 року

 

Про  стан  обслуговування громадян похилого віку 

соціальними робітникамина території сільської ради


 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію соціальних працівників Гордашевської Н.М. та Хоменко Н.В. про обслуговування людей похилого віку, виконавчий комітет сільської ради зазначає, що 22 жителям села, які потребують допомоги, надаються соціальні послуги працівниками територіального центру соціального обслуговування. В їхні обов’язки входить прибирання житла, доставлення замовлених продуктів харчування, медикаментів, приготування їжі.

В цілому робота ведеться на належному рівні.

Скарг від одиноких людей похилого віку, які перебувають на обліку, протягом року до сільської ради не надходило.  

На підставі викладеного, з метою забезпечення якісного обслуговування соціальними робітниками громадян похилого віку на території сільської ради,

 

виконавчий комітет  Добрянської сільської ради вирішив:

 

Інформацію працівників територіального центру соціального обслуговування Гордашевської Н.М. та Хоменко Н.В. про обслуговування людей похилого віку взяти до відома.

 

 

Сільський голова                                                        І.В. Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 54

від 25 жовтня 2017 року

 

Про проведення робіт із вирубки

аварійних дерев

 

 

Відповідно до Закону України ”Місцеве самоврядування в Україні”, Правил охорони електричних мереж, Правил благоустрою Добрянської сільської ради, у зв’язку з можливим погіршенням погодних умов,

 

виконавчий комітет  Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Провести обстеження з метою виявлення аварійних дерев (сухостоїв, похилених на бік) у охоронних зонах ліній електропередач.

2. Разом з представниками Маньківського РЕМу провести видалення аварійних дерев на території Добрянської сільської ради

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 55

від 25 жовтня 2017 року

 

Про надання дозволу на видалення

аварійних зелених насаджень

 

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", на підставі заяви від Підчахчого В.Б. та акту обстеження, наданих комісією,

 

Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Дозволити видалення аварійних насаджень (дерев) по вул..Центральна, 38 с.Добра, Маьківського району, Черкаської області, жителю Підчахчому Володимиру Борисовичу.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з земельних питань  /Колінчак О.І./

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 56

від 25 жовтня 2017 року

 

Про підготовку та відзначення

професійного свята дня працівника

 сільського господарства у 2017 році

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою відзначення професійного свята дня працівника сільського господарства у 2017 році(20 листопада)  на території сільської ради, виховання у молодого покоління шанобливого ставлення до історії нашого села, виконком сільської ради

 

в и р і ш и в:

 

1.Затвердити заходи з підготовки та відзначення професійного свята дня працівника сільського господарства у 2017 році  на території сільської ради  (додаток № 1).

 

2.Затвердити кошторис видатків для забезпечення виконання вказаних заходів (додаток №2)

3.Головному бухгалтеру сільської ради забезпечити фінансування заходів з підготовки та відзначення професійного свята дня працівника сільського господарства у 2017 році  на території сільської ради.

 

Сільський голова І.В. Баліцький

 

Додаток  № 1  до рішення

виконкому сільської ради № 56

 від «25» жовтня 2017 р.

 

 

П Л А Н

з підготовки та відзначення професійного свята дня працівника сільського господарства у 2017 році  на території

Добрянської сільської ради

1. Організувати виставку  фотографій  та історичних документів  колгоспу імені Горького, який діяв на території Добрянської сільської ради.

         Відповідальна: завідуюча Добрянської сільської бібліотеки Смакоуз Т.Г.

         Термін: 18.11.2017 р.

2. Організувати та провести святковий концерт присвячений  професійному святу дня працівника сільського господарства у 2017 році

         Відповідальні: завідуюча Добрянським СБК – Гула О.М. та завідуючий Красноставським сільським клубом Заболотній В.С.

         Термін: 18.11.2017 р.

 

Секретар виконкому                                М.В. Галич

 

Додаток  № 2  до рішення

виконкому сільської ради № 56

 від «25» жовтня 2017 р.

 

 

К О Ш Т О Р И С   В И Т Р А Т

 

пов»язаних з підготовкою  та відзначенням професійного свята дня працівника сільського господарства у 2017 році  на території

Добрянської сільської ради

 

№ з/п

Напрямок використання

Сума (грн.)

1.

Придбання короваїв та рушників

2 тис.грн

 

 

                            Секретар виконкому                                М.В. Галич

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 57

від 28 листопада 2017 року

 

Про здійснення заходів військово-патріотичного

виховання юнаків

та підготовку молоді до служби

в Збройних силах України”

 

Заслухавши та обговоривши інформацію члена виконкому Коваль М.П. Про здійснення заходів військово-патріотичного виховання юнаків та підготовку молоді до служби в Збройних силах України” де було відмічено, що з боку керівників установ освіти, культури, медицини ведеться певна робота по покращенню військово-патріотичному вихованню та проведення призову юнаків на військову службу в Збройні Сили України, вдосконалюється військово-патріотичне виховання молоді, учнями загально-навчального закладу вивчається історія України, державної символіки, приймають участь в національних та патріотичних святах та урочистостях, з боку медичних закладів надається допомога по обстеженню юнаків, які призиваються на дійсну військову службу. Однак мається ряд недоліків. Послабилась дисципліна серед призивної молоді, має місце неявка призовників на призовні пункти. Недостатньо обізнані із навичками військової підготовки юнаки, які не мають середньої освіти.

Виходяче з вищевказаного, керуючись ст. 36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   виконком сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1.Інформацію члена виконкому Коваль М.П. „ Про здійснення заходів військово-патріотичного виховання юнаків та підготовку молоді до служби в Збройних силах України ” взяти до відома.

2. Зобов’язати  один раз на місяць проводити роботу серед молоді села по роз’ясненню Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»

3.Директору школи Коваль М.П. надалі проводити роботу по вдосконаленню військово-патріотичного виховання юнаків, організувати батьківські збори та провести захід на тему військово-патріотичне  виховання.

4. Завідуючій бібліотекою Смакоуз Т.Г оформити книжкову виставку «Служба в Збройних силах України – священний обов’язок »

5. Рекомендувати директору Добрянського СБК Гулі О.М. та директору Красноставського сільського клубу Заболотньому В.С. – відновити проведення вечорів – проводів юнаків у Збройні сили України.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Баліцького І.В.

 

Сільський голова І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 58

 

від 28 листопада 2017 року

 

Про надання дозволу на видалення

аварійних зелених насаджень

 

Керуючись ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", на підставі заяви від гоменюка С. Ю. та акту обстеження, наданих комісією,

 

 Виконавчий комітет Добрянської сільської ради вирішив:

 

1. Дозволити видалення аварійних насаджень (дерев) по вул..Центральна, 15 с.Добра, Маьківського району, Черкаської області, жителю Гоменюку Сергію Юрійовичу.

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з земельних питань  /Колінчак О.І./

 

Сільський голова                                                               І.В.Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                           МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 59

від 21 грудня 2017 року

 

Про організацію громадських

робіт у 2018 році

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 31 Закону України „Про зайнятість населення”, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, з метою подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного вирішення питань соціального розвитку села:

 1. За попереднім погодженням з роботодавцями, затвердити перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись у 2018 році за кошти:
  • місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 1);
  • роботодавців (додаток 2).
 2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (за їх погодженням) та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                    І.В.Баліцький

Додаток  № 1

до рішення № 59 від 21.12.2017 р.

   виконавчого комітету

ПЕРЕЛІК

роботодавців та видів оплачуваних громадських робіт, які будуть проводитись у 2018 році за кошти місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

Назва підприємства,  установи, організації

Види громадських робіт

Виконавчий комітет Добрянської  сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацюючих;

надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо;

упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни;

утримання у належному стані цвинтарів;

благоустрій та озеленення територій населених пунктів (зокрема, територій дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, спортивних майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів культури, охорони здоров’я), прибирання снігу;

упорядкування придорожніх смуг;

ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, лікарень, закладів культури; 

підсобні роботи в сільській місцевості на ремонті приватних житлових будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів місцевого самоврядування;

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг;

впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого самоврядування.

Інформування населення щодо запобігання порушень громадського порядку

Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-медичного   патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних.                

Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту тощо.

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації з кур»єрської доставки документів та запитів.

 

 

Секретар виконавчого комітету                                   М.В.Галич

  

Додаток  № 2

до рішення № 59 від 21.12.2017 р.

   виконавчого комітету

 

ПЕРЕЛІК

роботодавців та видів  громадських робіт, які будуть проводитись у 2018 році за кошти роботодавців

 

Назва підприємства, установи, організації

Види громадських робіт

Територія Добрянської сільської ради

Роботи із благоустрою території населеного пункту

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

 Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації з кур’єрської доставки документів та запитів.

 

Секретар виконавчого комітету                                   М.В.Галич

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 60

від  21 грудня 2017 року

 

Про роботу комісій при виконавчому

комітеті сільської ради

 

Заслухавши секретаря виконавчого комітету та сільської ради М.В. Галич про діяльність комісій при виконавчому комітеті сільської ради протягом 2017 року, можна відмітити, що при виконавчому комітеті працюють такі комісії: комісія з питань захисту прав дітей, опікунська рада, адміністративна комісія. Засідання комісій проводилися щоквартально, засідання адміністративної комісії - за необхідності. На засіданнях комісій розглядалися актуальні питання життєдіяльності території сільської ради. За результатами обговорення, виконавчий комітет Добрянської сільської ради

 

ВИРІШИВ :

 

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету М.В. Галич взяти до відома.

2. Комісії з питань захисту прав дітей та опікунській раді спрямувати роботу на проведення профілактичної роботи у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, з метою їх соціальної реабілітації; патріотичному вихованні молоді.

3. Членам комісій при виконавчому комітеті надалі брати більш активну участь у засіданнях комісій.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 61

від  21 грудня 2017 року

 

Про організацію та проведення

Новорічних та Різдвяних свят

 

Заслухавши інформацію директора Добрянського БК Гули О.М. та завідуючого Красноставського сільського клубу Заболотнього В.С. “Про організацію та проведення  Новорічних та Різдвяних свят” та згідно статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Добрянської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Інформацію директора Добрянського БК Гули О.М. та завідуючого Красноставського сільського клубу Заболотнього В.С “Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят” прийняти до відома.

2.Затвердити заходи спрямовані на святкування Новорічних та Різдвяних свят.(заходи додаються)

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

Сільський голова             І.В. Баліцький

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Добрянської сільської ради

сільської ради № 61 

від 21 грудня  2017 року

ЗАХОДИ

про святкування Новорічних та Різдвяних свят

№ пп

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

1

Свято  Миколая, «Із неба  в Український край іде зимовий Миколай»

19.12.2017р.

Директор БК (Гула О.М.), Завідуючий Красноставським сільським клубом (Заболотній В.С.)

завідуюча сільською бібліотекою (Смакоуз Т.Г.), директор Добрянської  ЗОШ (Коваль М.П.) Завідуюча ДНЗ «Ромашка» (Дзень Є.К.)

2

 У Добрянській загальноосвітній школі заходи, спрямовані на святкування Нового року та Різдвяних свят (дитячі ранки, дискотеки, розважальні ігри)

з 26.12.2017 р.

по 10.01.2018 р.

Дирекція Дрбрянської ЗОШ

3

«Зимонько - снігуронько» (свято для дошкільнят)

до 30.12.2017 р.

Завідуючий Красноставським сільським клубом (Заболотній В.С.) Завідуюча ДНЗ «Ромашка» (Дзень Є.К.)

4

Провести в сільському клубі

« Феєрія зимової ночі» конкурсно-розважальний  вечір для  молоді  та ігри, лотерея, дискотека.

31.12.2017 р.

з 19.00 до 23.00

Директор БК (Гула О.М.), Завідуючий Красноставським сільським клубом (Заболотній В.С.)

5

«Коляда,  коляда»

Свято до Різдва Христового

06.01.2018 р.

Директор БК (Гула О.М.), Завідуючий Красноставським сільським клубом (Заболотній В.С.)

7

«Щедрий вечір тобі господарю»

виступ фольклорного гурту

13.01.2018 р

Директор БК (Гула О.М.), Завідуючий Красноставським сільським клубом (Заболотній В.С.)

 

Секретар виконавчого комітету                                   М.В.Галич

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 62

від  21 грудня 2017 року

 

Про проведення щорічного

перепису худоби

 

Відповідно до п.1.15 розділу І «Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах», затвердженої Наказом Державного комітету статистики України 08.12.2010 року № 491 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 січня 2011 року за № 9/18747, з метою проведення щорічного перепису худоби,  виконавчий комітет Добрянської сільської ради,

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити особу, яка буде залучена до перепису худоби шляхом суцільного подвірного обходу:

 • Мельник Ольга Яківна (книги 1, 2, 3, 4, 5)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету М.В. Галич. 

      

Сільський голова                                                   І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 63

від  21 грудня 2017 року

 

Про стан військово-облікової роботи

на території Добрянської  сільської ради

у 2017 році

 

У відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Добрянської сільської ради,

 

ВИРІШИВ :

 

1. Прийняти доповідь секретаря виконавчого комітету М.В. Галич без зауважень та доповнень як таку, яка відображає реальний стан військово-облікової роботи на території Добрянської сільської ради у 2017 році.

2. Затвердити графік проведення перевірок стану військового обліку та звірок з облікових даних карток первинного обліку із обліковими даними особових карток П2, погосподарськими книгами та картками реєстрації.

3. Затвердити перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на 2018 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету  М.В. Галич

 

Сільський голова                                               І.В. Баліцький

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 64

від  21 грудня 2017 року

 

Про затвердження номенклатури

справ Добрянської сільської ради

та її виконавчого комітету

на 2018 рік

 

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 548/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», з метою установлення у виконавчому комітеті Зазимської сільської ради системи формування справ, забезпечення їх обліку, оперативного розшуку документів згідно їх змісту та здійснення відбору документів на державне забезпечення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Добрянської сільської ради,

 

- ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити номенклатуру справ Добрянської сільської ради та її виконавчого комітету на 2018 рік. (Додається).
 1. Секретареві сільської ради затвердити номенклатуру справ у завідуючої архівним сектором Маньківської районної  державної адміністрації.

 

Сільський голова                                      І.В. Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 65

від  21 грудня 2017 року

 

Про затвердження  проекту

бюджету на  2018 рік.

 

Відповідно до частини 1 пункту 17 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 75, статей 76 і 77 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Добрянської сільської ради, 

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Визначити на 2018 рік:

 

-  доходи сільського бюджету у сумі _2884,377 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  _2841,977_ тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету _42,400_ тис. грн.;

-  видатки сільського бюджету у сумі _2884,377__ тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету _2841,977__ тис. грн., видатки спеціального фонду  сільського бюджету _42,400_ тис. грн.

 1. Винести дане рішення на розгляд сесії сільської  ради.

 

 

Сільський голова                                      І.В. Баліцький

 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

ДОБРЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

               МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 66

від  21 грудня 2017 року

 

Про орієнтовний план роботи виконавчого

комітету сільської ради на І квартал 2018 року

 

Відповідно до  ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розглянувши та обговоривши проект плану організаційної роботи виконавчого комітету Добрянської сільської ради на І квартал 2018 року, враховуючи пропозиції та доповнення членів виконкому, виконавчий комітет Добрянської сільської  ради 

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити план організаційної роботи виконавчого комітету Добрянської сільської ради на І квартал 2018 року ( додається ).
 1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Добрянської сільської ради

сільської ради № 66 

від 21 грудня  2017 року

 

Орієнтовний план роботи виконавчого комітету сільської ради

на І квартал 2018 року

Січень

1.Про виконання сільського бюджету за 2017 рік.

2.Про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2017 рік та про Програму соціально – економічного розвитку території на 2018 рік.

Лютий

1.Про проведення загальних зборів громадян.

2.Про роботу соціальних працівників.

3.Про стан виконавської дисципліни та роботи по зверненнях громадян за підсумками 2017 року.

Березень

1.Про проведення санітарних днів по благоустрою та поліпшенню санітарного стану в населених пунктах сільської ради.

2.Про стан профілактики і боротьби з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них.

3.Про орієнтовний план роботи виконавчого комітету сільської ради на ІІ квартал  2018 року.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- МАСОВІ ЗАХОДИ

1.Наради, які проводить сільський голова з питань поточного моменту, життєдіяльності сільської ради, виконання актів законодавчої і виконавчої влади, з керівниками відомчих закладів, з членами виконавчого комітету протягом кварталу.

2.Засідання комісій згідно планів роботи.

3.Провести загальні збори громадян. 

4.Провести святкові заходи до Міжнародного Жіночого дня 8 Березня. 

 

Секретар виконавчого комітету                                   М.В.Галич