ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

Рішення

15.07.2016 № 9-1/VII

 

Про виконання бюджету за

І півріччя 2016 року

 

 

         Заслухавши інформацію головного бухгалтера Логінової В.О. «Про виконання бюджету у І півріччі 2016 року», відповідно до ст.. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою контролювання власного надходження коштів до бюджету села,

 

Добрянська сільська рада вирішила:

 

 

 1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Логінової В.О. взяти до відома.

 

 1. Вважати бюджет села  за І півріччя 2016 року виконаним на 117,3 %.

 

 

 

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

Рішення

15.07.2016 № 9-2/VII

 

Про встановлення   місцевих  податків

та зборів на території Добрянської

сільської ради  на 2017  рік

    

Відповідно  до ст.26 п.24, 28, ст.69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року № 280/97-ВР,  на виконання   статей 8, 10, 12, 265, 266, 267, 268,  Податкового  Кодексу України,  вимог статтей  3,9,12,13.35  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою наповнення  сільського  бюджету, Добрянська сільська рада       

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити    на території Добрянської сільської ради на  2017 рік  такі   місцеві податки і збори  :

1.1 податок на  майно:

1.1.1  податок  на нерухоме майно ,відмінне від земельної ділянки;

1.1.2  транспортного податку;

1.1.3  плати за землю

1.2. єдиний  податок.

2. Затвердити положення  про розміри та механізми  справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати на землю, єдиного податку.

3.  Дане рішення оприлюднити  в устнановленому  законодавстом України порядку.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  бюджету  та фінансів здійснення   регуляторної  політики.

 

Сільський  голова                                                             І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

Рішення

15.07.2016 № 9-3/VII

 

Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

          З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого  самоврядування, відповідно до п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10.3 ст.10 Податкового Кодексу України, Добрянська сільська рада вирішила:

 

1.Встановити з 01.01.2017 року такі ставки податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 м² загальної площі об’єкта житлової нерухомості, в тому числі її часток:

а) для фізичних осіб:

- для квартир незалежно від їх кількості загальна площа яких не перевищує 60 м² - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

-для житлового будинку незалежно від їх кількості загадбна площа яких перевищує 120 м² - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності у платника податку квартир та житлових будинків, у тому числі їх часток, загальна площа яких не перевищує 180 м² - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року);

б) для юридичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

 

2. Встановити з 01.01.2017 року такі ставки податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 м² загальної площі об’єкта нежитлової нерухомості, в тому числі її часток:

- для юридичних осіб - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для фізичних осіб – нульовий відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

3. Визнати таким, що втратить чинність з 01.01.2017 року рішення від 27.01.2015 року № 42-11/VI.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Бойко Л.М.).

 

              Сільський голова                                                                І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

 

Рішення

15.07.2016 № 9-4/VII

Про встановлення на території  

Добрянської сільської ради транспортного

податку та затвердження

Порядку його справляння на 2017 рік

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу Податкового кодексу України, сільська рада

вирішила:

 1. Встановити на території Добрянської сільської ради транспортний податок на 2017 рік у розмірі 25 000 грн. за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 2. Затвердити Порядок його справляння згідно з додатком № 1.
 3. Визнати таким, що втратить чинність з 01.01.2017 року рішення від 29.01.2016  № 4-21/VII.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Бойко Л.М.).

 

Сільський голова                                              І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

15.07.2016 № 9-5/VII

 

Про плату за землю

 

          З метою забезпечення надходжень до бюджету органів місцевого  самоврядування, відповідно до п.24 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10.3 ст.10 Податкового Кодексу України, Добрянська сільська рада вирішила:

 

 

1.Встановити з 01.01.2017 року такі ставки по земельному податку в розмірі:

 

- для земель сільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено 0,1 відсоток від цієї  нормативно – грошової оцінки;

-для земель несільськогосподарського призначення нормативно – грошову оцінку яких не проведено 1 відсоток від цієї нормативно – грошової оцінки

- для земельних ділянок розташованих за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку, яких не проведено – 3 відсотки від нормативно – грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

- для земельних ділянок житлової та громадської забудови на яких розташовані індивідуальні житлові будинки – 0,05 відсотка від нормативно – грошової оцінки цієї ділянки;

- для земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 1 відсоток від нормативно – грошової оцінки цієї ділянки.

2. З 01.01.2017 року від сплати земельних податків звільняються:

-органи державної влади (органи місцевого самоврядування)

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, охорони здоровя, які утримуються за кошти державного та місцевого бюджетів

3. Визнати таким, що втратить чинність з 01.01.2017 року рішення від 27.01.2015 року № 42-7/VI.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Бойко Л.М.).

 

          Сільський голова                                                                І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

15.07.2016 № 9-6/VII

 

 


Про встановлення на території Добрянської

сільської ради єдиного податку

та затвердження Порядку його

справляння на 2017 рік

 

Відповідно до ч.1 ст. 59 та керуючись п. 24 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України, Добрянська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Встановити на території Добрянської сільської ради наступні ставки  єдиного податку на 2017 р.:

1.1. Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року;

1.2. Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року,

 1. Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком №1.
 2. Дане рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації та на сайті Добрянської  сільської ради.
 3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 р.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Бойко Л.М.).

 

Сільський голова                                                              І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

15.07.2016 № 9-7/VII

 

Про надання земельної

ділянки Самойленко А.О.

в користування

        

Розглянувши заяву гр.. Самойленко Альони Олександрівни про надання земельної ділянки в користування згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.. 12,33,40,79-1,81,116,118,121 Земельного Кодексу України «Про землеустрій», п. 8 ст 12,93, 121 Земельного кодексу України,

 

Добрянська сільська рада вирішила:

 

 1. Надати в користування земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства Самойленко Альоні Олександрівні по вул.. Молодіжна, 66 в с.Добра, Маньківського району, Черкаської області,  розмірі 0,36 га.
 1. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                              І.В.Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

 

15.07.2016  № 9-8/ VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

проектуї із землеустрою

Самойленко А.О. щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Розглянувши заяву гр.. Самойленко Альони Олександрівни  про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою, згідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 33, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», Добрянська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,36 га. у власність гр.. Самойленко Альоні Олександрівні для ведення особистого селянського господарства в с.Добра, вулиця Молодіжна, 66, Маньківського району, Черкаської області (з метою приватизації земельної ділянки).
 1. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                        І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

15.07.2016 № 9-9/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

Бердега М.Я. щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Розглянувши заяву гр.. Бердеги Михайла Явдокимовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, згідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 40, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», Добрянська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 га. у власність гр.. Бердега Михайлу Явдокимовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Добра, вулиця Нова, 24, Маньківського району, Черкаської області (з метою приватизації земельної ділянки).

 

 1. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

15.07.2016 № 9-10/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

Бердега М.Я. щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Розглянувши заяву гр.. Бердеги Михайла Явдокимовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, згідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 33, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», Добрянська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 га. у власність гр.. Бердега Михайлу Явдокимовичу для ведення особистого селянського господарства в с.Добра, вулиця Нова, 24, Маньківського району, Черкаської області (з метою приватизації земельної ділянки).

 

 1. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

15.07.2016 № 9-11/VII

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою

Байди С.О.  щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

 

Розглянувши заяву гр.. Байди Світлани Олександрівни про затвердження технічної документації із землеустрою, у відповідності до фактичних розмірів, визначених в натурі та згідно ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, 33, 40, 79-1, 81, 116, 118, 121 Земельного Кодексу України, Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр» та постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», Добрянська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,2500 га., за кадастровим номером 7123182001:01:002:0217 у власність гр.. Байді Світлані Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Добра, вулиця Молодіжна, 66, Маньківського району, Черкаської області (з метою приватизації земельної ділянки).
 2. Передати земельну ділянку площею 0,2500 га., за кадастровим номером 7123182001:01:002:0217, у приватну власність гр.. Байді Світлані Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Добра, вулиця Молодіжна, 66, Маньківського району, Черкаської області

 

 1. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

 

15.07.2016 № 9-12/VII

 

Про надання земельної ділянки

на умовах оренди Молодожені  В.О.

 

Розглянувши заяву гр..Молодожені Вадима Олександровича, про надання земельної ділянки на правах оренди, згідно п. 34ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8 ст. 12, 93, 121 Земельного Кодексу України, Добрянська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати гр. Молодожені Вадиму Олександровичу на умовах оренди земельні ділянки загальною площею 2,32 га., що розташована по вул.. Коцюбинського, с.Добра, Маньківського району, Черкаської області, терміном на 1 (один) рік.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з земельних питань.

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

 

15.07.2016 № 9-13/VII

 

Про виділення коштів

Мовчан М.М.  на лікування.

 

Розглянувши заяву жителя с.Добра – Мовчана Миколи Миколайовича та висновки комісії з питань планування бюджету і фінансів, згідно п. 25 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Добрянська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати грошову допомогу з сільського бюджету в сумі 3000,00 грн.(три тисячі гривень) на лікування жителя нашого села Мовчана Миколи Миколайовича
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної фінансової комісії Бойко Л.М. .

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький

 

 

ДОБРЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ    ЧЕРКАСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Рішення

 

15.07.2016 № 9-14/VII

 

Про виділення матеріальної

допомоги Савочкі О.А. (учаснику АТО).

 

Розглянувши заяву жителя с.Добра учасника АТО – Савочки Олега Антоновича та висновки комісії з питань планування бюджету і фінансів, згідно п. 25 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Добрянська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати одноразово грошову допомогу з сільського бюджету в сумі 2000,00 грн.(дві тисячі гривень) для надання матеріальної допомоги на поліпшення медичного, соціально- побутового обслуговування, надання соціальної підтримки Савочкі Олегу Антоновичу – учаснику АТО.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з питань планування бюджету і фінансування Бойко Л.М. .

 

Сільський голова                                         І.В. Баліцький